Testa dig: Har du träffat den rätte?

RELATIONER

Ett trettiotal erfarna familjerådgivare har sammanfattat vad som gynnar ett varaktigt förhållande. De kom fram till tolv positiva faktorer.

Bli inte rädd om du inte kan pricka för alla punkter. Det säger inte att förhållandet inte kommer att hålla – bara att ni har fler frågor att jobba med.

1 Ni har en förälskelse under en period.

2 Ni gör ett medvetet val av varandra och skapar ett hem ihop.

3 Ni har genomgått en rimlig frigörelse från respektive föräldrar.

4 Ni väntar barn tillsammans utifrån en gemensam önskan.

5 Ni ger aktivt förhållandet eget utrymme, även som föräldrar.

6 Ni har som par en klar vi-känsla i förhållande till barnen.

7 Vid ett eventuellt ”snedsteg” delar ni ansvaret för orsaker som kan höra ihop med förhållandet.

8 Ni använder en del av den ökade fritiden, då barnen lämnat hemmet, till något gemensamt.

9 Ni har en levande sexuell kontakt.

10 Ni uppmärksammar varandras behov.

11 Ni visar känslor tydligt och rakt, inte minst genom att

använda ord.

12 Ni löser konflikter genom samförstånd eller kompromisser, men kan även lägga mindre frågor åt sidan.

Källa: Boken ”Vi två hela livet” av

Anne-Marie Furhoff och Lilly Olsson, Wahlström och Widstrand (1997).