Familjerådgivaren: ”Olikheter är naturligt och nödvändigt”

RELATIONER

Den perfekte partnern hör till fantasins värld.

I det ideala förhållandet är lagom bäst, säger Anne-Marie Furhoff, familjerådgivare.

– Många av de par som kommer till mig vill ha hjälp att göra om sin partner så att han eller hon lever upp till bilden av drömprinsen eller drömprinsessan. Men ett helt perfekt förhållande hör inte ihop med vanligt, mänskligt liv, säger Anne-Marie Furhoff som skrivit samlevnadsboken ”Vi två hela livet”.

De orealistiska förväntningarna på hur en partner ska vara får vissa att rusa vidare in i en ny famn i hopp om att ha hittat ”den rätte”. Men när passionen svalnat blir ”skavankerna” hos den nya partnern tydliga.

Anne-Marie Furhoff betonar att olikheter i ett förhållande ska ses som någonting naturligt och nödvändigt. De skapar dynamik och är viktiga för den personliga utvecklingen.

– I en levande kärleksrelation pågår ständigt ett visst mått av anpassningsarbete. Vi måste inse att ett lagom bra förhållande är gott nog.

– Varaktig kärlek handlar om att få sina djupaste behov tillfredsställda. Då är det lättare att stå ut med de sidor hos sin partner som man ogillar. Vilka slags behov kan vara svårt att veta. Ofta är det kopplat till behov av trygghet eller bekräftelse som man kanske fått för lite av tidigare i livet.