Östrogen kan ge bröstcancer

Läkarna varnar för hormoner mot benskörhet

RELATIONER

Östrogen ska inte användas mot benskörhet.

Långvarig behandling banar väg för bröstcancer.

Det slår läkemedelsverken i Europa fast i nya gemensamma rekommendationer.

Medelålders kvinnor har länge behandlats med östrogen i tron att det förebygger benskörhet.

Det är helt fel.

Resultat av studier som pågått de senaste 1,5 åren visar att riskerna med hormonbehandlingen klart överstiger eventuell vinst.

- För att förebygga osteoporos måste man behandlas väldigt länge. Samtidigt är nyttan i slutändan relativt liten, säger professor Viveca Odlind på läkemedelsverket.

De flesta som får östrogen är i 50-60-årsåldern. Benskörhet blir oftast ett problem i betydligt högre åldrar när hormonbehandlingen normalt avslutats och inte längre ger någon effekt.

I stället ökar en sådan mångårig behandling med östrogen risken för bröstcancer.

- Även klimakteriebesvär behandlas ofta under för lång tid, säger Viveca Odlind och hoppas de nya studierna gör läkarna mer restriktiva.

"Ett självklart val"

Östrogen har i flera decennier varit ett självklart val för kvinnor som drabbats av klimakteriebesvär som svettningar, värmevallningar och sömnproblem.

- Eftersom hormonet inte ansågs ge några negativa effekter, har många behandlats år ut och år in utan att egentligen behöva det, säger hon.

Östrogen anses fortfarande vara en bra och effektiv behandling av klimakteriebesvär. Hos de flesta går dock besvären över efter 2-3 år. Då bör hormonbehandlingen avslutas.

- En del har kanske inte ens vågat försöka sluta. Det hoppas vi att läkarna ändrar på genom att ompröva medicineringen en gång om året, fortsätter hon.

Kvarstår kvinnans besvär efter fem år bör läkaren väga in risken för bröstcancer.

- Påverkas inte livskvaliteten väldigt mycket, är det kanske bättre att låta bli, säger Viveca Odlind och tycker alla kvinnor som tar östrogen bör ifrågasätta hur länge behandlingen ska pågå och diskutera eventuella alternativ.