Idegran räddning för kvinnor med bröstcancer

Giftet minskar dödligheten med 30 procent

RELATIONER

Gift från idegranens barr ökar överlevnaden och minskar risken för återfall hos kvinnor med tidig bröstcancer.

Foto: rolf petersson
Nyttoväxt.

En femårig studie visar att återfall och dödlighet minskar med 28-30 procent.

En stor bröstcancerstudie med 1?491 kvinnor från 112 sjukhus i 20 länder visar att en ny kombinationsbehandling med det verksamma ämnet docetaxel ökar överlevnaden och minskar dödligheten.

Docetaxel är framställt ur den europeiska idegranens barr (Taxus baccata) och extraktet ingår i medicinen Taxotere som i dag används vid behandling av spridd bröstcancer.

Svenska patienter

I studien, som presenterades i veckan vid en stor cancerkongress i San Antonio i Texas i USA, ingick ett 40-tal patienter från Huddinge universitetssjukhus och Radiumhemmet i Stockholm. Arbetet har utförts av den största internationella forskargruppen inom bröstcancer, Breast cancer international research group (BCIRG).

- Resultaten visar att Taxotere ger färre återfall och förbättrar överlevnaden hos kvinnor med lymfkörtelpositiv bröstcancer, säger professor Jonas Bergh vid Radiumhemmet, ansvarig för den svenska delen av studien.

Lymfkörtelpositiv bröstcancer innebär att man också hittat cancerceller i lymfkörtlar i armhålan.

Angriper tumören

Studien jämförde docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid med en standardbehandling där 5-fluorouracil ingick i stället för granbarrextraktet.

Cellgifter ingår som en viktig del i behandlingen av cancer. Patienten får ofta en behandling som består av en kombination av två eller tre läkemedel som på olika sätt angriper cancertumören.

Patienterna i studien behandlades under åren 1997-1999 och följdes sedan i snitt i 55 månader. Behandlingen minskade antalet vita blodkroppar, men ingen ökad infektionskänslighet kunde uppmätas.

Resultaten visar att risken för återfall minskar med 28 procent när behandlingen påbörjas efter en bröstoperation. Dödligheten minskade med 30 procent.

Individuell behandling

Forskarna hoppas att i framtiden kunna bota fler kvinnor med tidig bröstcancer med den nya behandlingen. Inom området bröstcancer har under senare tid flera nya behandlingsalternativ presenterats.

Resultaten innebär att vi i framtiden kommer att se alltmer individuellt anpassade behandlingar beroende på om cancertumören är hormonkänslig eller inte och om det är en tidig eller en spridd bröstcancer.

Ullacarin Sundin/TT