65 miljoner flickor får inte gå i skolan

Riskerar fattigdom och förtidig död enligt Unicef

RELATIONER

I världen finns 121 miljoner barn i skolåldern som inte går i skolan. Särskilt flickorna riskerar att dö tidigt och drabbas av sjukdomar och socialt elände, om den siffran inte minskas drastiskt, menar FN-organet Unicef i en rapport som presenteras i många huvudstäder inklusive Stockholm på torsdagen.

Sverige, Nederländerna och Tadzjikistan rapporterar att 100 procent av barnen går i skolan medan Somalia i andra änden av skalan redovisar elva procent.

Asien och Afrika söder om Sahara är hem för de flesta av de 65 miljoner flickor som inte går i skolan.

– Vi klarar inte att minska fattigdom, barnadödlighet, hiv/aids och andra sjukdomar om vi inte ger barnen en grundläggande utbildning, säger Carol Bellamy som leder Unicef.

TT