Glöm inte bort pensionsvalet, kvinna!

Trygghets- ekonomen, Anna Allerstrand, ger sina bästa råd

RELATIONER

Arbetar du inom kommun eller landsting och har bytt arbetsgivare eller fyllt 28 år under året? Då bör du välja hur du ska placera din tjänstepension före nyårsafton.

- Det är ganska mycket pengar det rör sig om så det är viktigt att göra ett val, säger Anna Allerstrand, trygghetsekonom på AMF Pension.

Här ger hon sina bästa råd.

Foto: karl gabor
Anna Allerstrand är trygghetsekonom på AMF Pension.

Vilka gäller det?

Alla som arbetar inom kommun eller landsting och har fyllt 28 år i år eller bytt arbetsgivare. Det är ungefär 100 000 personer, varav 80 procent är kvinnor.

Hur mycket pengar rör det sig om?

I genomsnitt är det 7 000-8 000 kronor per person. Till exempel en sjuksköterska som tjänar 17 000 kronor i månaden har 9 000 kronor att placera. Det är mer än premiepensionen.

Varför är det viktigt att välja?

Du kan tjäna mycket på att göra ett val.

Om du inte väljer hamnar dina pengar automatiskt hos KPA, ett försäkringsbolag som ägs av Folksam. Du får en traditionell försäkring med ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd betyder att värdet av det du har sparat går till dina barn eller andra förmånstagare om du skulle avlida. Det är bra att ha för de som har någon att försörja, till exempel de som har småbarn, men den som är ensamstående och inte har barn eller bara har vuxna barn som försörjer sig själva bör inte ha återbetlningsskydd. Det ger nämligen en lägre pension.

Hur gör jag?

Alla det gäller har fått ett brev i lådan. Om du inte har fått något eller om du inte kan hitta det bör du vända dig till din valcentral. Arbetsgivaren vet vilken valcentral du tillhör.

prata med din arbetsgivare för att få ett nytt.

Brevet består av en blankett som du fyller i för att välja. Du kryssar i om du vill ha en traditionell försäkring eller fondförsäkring och vilket bolag du vill spara hos. Om du väljer fondförsäkring får du sedan ett nytt brev från bolaget du har valt. Där presenteras vilka olika fonder du kan spara i.

Vilken typ av försäkring passar mig?

Är du en person som oroar dig mycket för dina pengar och ligger sömnlös på nätterna när börsen går upp och ner kanske du ska välja en traditionell försäkring. Det innebär en lägre risk och du behöver inte vara så aktiv med att göra nya val eller att följa börsen. Du kan inte förlora dina pengar och du har en garanterad ränta, (ganska låg, 3 procent minus skatt och avgifter). Ovanpå det kan du få mer om förvaltaren gör ett bra jobb och om börsen stiger.

Tycker du däremot att börsen är spännande och att det är kul att välja hur du ska placera? Tar du hellre en högre risk för att öka möjligheterna till högre avkastning? Då passar antagligen en fondförsäkring bättre. Det innebär en något högre risk och det kräver att du är lite mer aktiv och ser över ditt sparande oftare. Å andra sidan har du större chans till en högre avkastning om förvaltaren gör ett bra jobb.

Oavsett vilken typ av försäkring du väljer kan du lägga till återbetalningskydd om du behöver.

Du bör också ta med i beräkningen hur din premiepension och möjligt privat pensionssparande är placerat. Om du har hög risk där kan det var bra att ta en lägre risk med tjänstepensionen och tvärtom.

Vilket bolag ska jag välja?

Du ska välja ett bolag som du känner förtroende för.

Med en traditionell försäkring beror avkastningen på vilken ekonomi bolaget har. Därför är det viktigt att välja ett bolag med bra ekonomi. Information om de olika bolagen hittar du på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Om du väljer fondförsäkring kan du kolla upp några av de bolag som intresserar dig. Titta på vad oberoende fondbedömare säger, till exempel www.morningstar.se. Du kan också gå in på bolagens olika hemsidor och leta efter information eller ringa deras kundtjänst.

Kan jag flytta mitt pensionssparande?

Oavsett om du väljer traditionell- eller fondförsäkring så kan du inte flytta redan sparade pengar mellan olika bolag. Däremot kan du flytta pengarna mellan olika fonder hos samma bolag om du väljer fondförsäkring. Du kan förstås välja ett nytt bolag för pengar som du kommer att spara i framtiden.

Hur ofta måste jag se över mitt sparande?

Om du är anställd i kommun eller landsting måste du göra ett val varje gång du byter arbetsgivare. Det kan vara bra att se över sparandet en gång per år. Har du en traditionell försäkring eller så är det viktigaste att ta bort återbetalningsskyddet om du inte behöver det. Har du högriskfonder i din fondförsäkring bör du nog se över ditt sparande några gånger per år. Även med fondförsäkring är det viktigt att se över om återbetalningsskyddet behövs eller inte.

Om du aktiverar dig nu och gör ett genomtänkt val så behöver du inte lägga så mycket tid och kraft på din pension senare.

Det viktigaste att tänka på:

Lotta Zachrisson