261 män & 2 kvinnor

Storbolagens vd:ar - rena herrklubben

Karin Forseke, kvinna och ett undantag bland landets storbolags-vd:ar
RELATIONER

2 kvinnor. 261 män.

Så är fördelningen bland vd:arna för alla bolag på Stockholmsbörsen - i världens mest jämställda land.

- Tragiskt! Det ger ett löjligt och fattigt intryck, säger Mona Sahlin, jämställdhetsminister.

som tillsammans med Marika Philipson, Sign On, är de enda kvinnliga vd:arna i bolagen på Stockholmsbörsen.

Foto: Lotte Fernvall
Jämställdhetsminister Mona Sahlin vill kvotera in kvinnor i företagsstyrelser.

Just nu är debatten het om den kvinnliga representationen i styrelserummen.

Men Aftonbladets granskning visar att problemet är ännu större bland toppcheferna.

- Frågan om kvinnliga vd:ar är för lite belyst i förhållande till den om styrelserna, säger Marianne Nivert, styrelseordförande i Posten och en av Sveriges mest framträdande kvinnor i näringslivet.

- Det är vd:arna som sköter den vardagliga styrningen. Det är där det börjar med att få in fler kvinnor på alla nivåer, säger hon.

Allt färre kvinnor i vd-stolen

Aftonbladets kartläggning visar att antalet kvinnliga företagsledare till och med minskar. När Birgitta Johansson-Hedberg slutade som Föreningssparbankens vd i februari blev Karin Forseke, Carnegie, och Marika Philipson, Sign On, de enda kvinnliga vd:arna bland svenska bolag på Stockholmsbörsen.

Mona Sahlin förbereder just nu ett lagförslag för att könskvotera företagsstyrelser - det kan i sin tur ge fler kvinnliga vd:ar, menar hon. Om det inte är minst 25 procent kvinnor i styrelserna efter vårens bolagsstämmor kan en lag komma nästa vår. Däremot tror hon inte på vd-kvotering eftersom hon menar att det är företagens sak att utse. Detta trots att hotet om lagstiftning i styrelserna fördubblade andelen kvinnor från 6,1 procent 2001 till 11,6 procent 2002.

Mona Sahlin kallar blicken hos de män som väljer varandra för "enkönad och enfaldig".

- De tycker att de själva är duktiga och letar efter dem som är likadana och har samma kompetens som de själva. Trots att de flesta utåt säger att det är mycket viktigt att få in kvinnor.

Vägrar acceptera diskriminering

Argumentet att det inte finns några kvinnor att välja på avfärdar hon:

- Det är ett diskriminerande, urgammalt argument. Så sa man i politiken också, och titta nu. Där var könskvotering en dörröppnare.

Varför är det så viktigt att få fler

kvinnor i näringslivstoppen?

- Det är en makt- och demokratifråga. Vi kan inte acceptera könsdiskriminering på grund av kön där viktiga beslut fattas.

Ebba Lindsö är kvinnan som företräder alla männen som vd för Svenskt Näringsliv. Hon tror att det finns flera orsaker till att kvinnliga vd:ar är så få på stora företag:

- En är att det är svårt att få hela livssituationen att gå ihop. Med avdrag för hushållsnära tjänster skulle fler lyckas. Jag tror också att ovanan vid kvinnliga ledare innebär att kvinnor granskas tuffare. Toleransen att göra fel är mindre för den som uppfattas som udda, och det riskerar att slå mot alla kvinnor, säger hon.

Ett ögonblick

Varför har just du lyckats

ta dig så långt?

- Jag har arbetat hårt och sporrats av branschens möjligheter att utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga människor.

Behövs fler kvinnliga vd:ar?

- Ja. Jag tror framför allt att det handlar om att bredda basen för rekrytering på alla nivåer. Om resultat tillåts vara den viktigaste utvärderingsfaktorn, i stället för hie-rarki, kön, bakgrund och kultur, kommer vi att bredda denna rekryteringsbas.

Karin Forseke poängterar att hon har sin professionella bakgrund utanför Sverige.

- Jag är van vid en omgivning som präglas av mångfald. I den miljön har jag träffat på lika många kompetenta kvinnor som män.

Fotnot: Carnegie är en koncern som bland annat hjälper företag med börsnoteringar och företagsköp.

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM