Ett ögonblick

Karin Forseke, Carnegie,som tillsammans med Marika Philipson, Sign On, är de enda kvinnliga vd:arna i bolagen på Stockholmsbörsen.

RELATIONER

Varför har just du lyckats ta dig så långt?

– Jag har arbetat hårt och sporrats av branschens möjligheter att utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga människor.

Behövs fler kvinnliga vd:ar?

– Ja. Jag tror framför allt att det handlar om att bredda basen för rekrytering på alla nivåer. Om resultat tillåts vara den viktigaste utvärderingsfaktorn, i stället för hie-rarki, kön, bakgrund och kultur, kommer vi att bredda denna rekryteringsbas.

Karin Forseke poängterar att hon har sin professionella bakgrund utanför Sverige.

– Jag är van vid en omgivning som präglas av mångfald. I den miljön har jag träffat på lika många kompetenta kvinnor som män.

Fotnot: Carnegie är en koncern som bland annat hjälper företag med börsnoteringar och företagsköp.

Cecilia Gustavsson