”Männen vill inte släppa makten”

Signhild, 43, är vd - och sexbarnsmor

RELATIONER

Signhild Hansen, 43, är sexbarnsmamma och vd för Svenska Lantchips.

Uttalanden om att det saknas kvinnor med kompetens retar henne.

- Sådana påståenden gör mig riktigt irriterad, säger hon.

Foto: veronica karlsson
mamma - och vd Signhild Hansen tar hand om barnen och är verkställande direktör. Knepet är att hon delat ledarskapet med maken Michael. - Det är något som borde anammas av fler företag. Det ger en möjlighet att göra karriär och vara förälder samtidigt.

Signhild Hansen är kvinnan som har lyckats kombinera rollen som mamma till sex barn och samtidigt vara vd för ett lönsamt småföretag som hon startade tillsammans med sin make 1991.

Hon är också vice ordförande för Svenskt Näringsliv och mycket kritisk till att det bara är 2 av de 263 börsnoterade företagen som leds av kvinnor.

- Det är ett stort problem. Jag tror att det skulle vara positivt för marknaden med fler kvinnor på ledande positioner, säger Signhild Hansen.

"Revirtänkande män"

Varför finns det så

få kvinnliga vd:ar?

- Det är svårt att säga. En anledning är att det finns ett revirtänkande hos männen som har uppdragen i dag. De vill inte släppa ifrån sig makten.

Argumentet att det skulle bero på att det saknas kvinnor med tillräcklig kompetens förkastar hon.

- Det stämmer absolut inte. Förklaringen till att det kan saknas kvinnor som kommer underifrån är att företagen inte har satsat på att rekrytera kvinnliga mellanchefer. Kvinnorna förbises på alla nivåer, säger Signhild Hansen.

Du har kompetensen. Skulle du kunna tänka dig jobbet som vd för ett börsnoterat företag?

- Ja, i framtiden. Just nu vill jag fortsätta jobba med vårt familjeföretag. Men jag stänger inga dörrar.

För att få fler kvinnliga vd:ar menar Signhild Hansen att synen på ledarskap borde förändras.

- I dag finns en bild av att en vd måste vara ansvarig för allt mellan himmel och jord på ett företag. Ständigt vara anträffbar och redo att ge sig ut på resor. Så skulle det inte behöva vara, säger Signhild Hansen.

Bättre att dela ledarskapet

Hon tror på delat ledarskap. En lösning som har fungerat bra för henne och maken Michael.

- Det har varit en förutsättning för att vi ska få det att fungera. Jag tycker att det har varit utmärkt. Det är något som borde anammas av fler företag. Det ger en möjlighet att göra karriär och vara förälder samtidigt.

Trots att du har sex barn?

- Ja, det går om man vill. Som vd kan jag till exempel arbeta mycket hemifrån.

Trots att könsfördelningen ser mörk ut just nu är hon optimistisk inför framtiden.

- I framtiden tror jag att varken män eller kvinnor vill offra sina barn för karriärens skull. Det tror jag inte den nya generationen kommer att tillåta, säger Signhild Hansen.

Så blir det fler kvinnor i vd-stolarna

Tidigare artiklar

I går berättade Aftonbladet att bara 2 av 263 vd:ar i bolagen på börsen är kvinnor. I dag träffar vi Signhild Hansen, 43, vd och sexbarnsmor. Hon menar att chefsrollen måste förändras. Men styrelseproffsen Sven Hagströmer och Mats Qviberg tror inte på idén: - Finns det en man som jobbar sextio timmar i veckan och en kvinna som jobbar trettio så får han jobbet, säger Sven Hagströmer.

Nils Olauson