Styrelseproffs: "Det är Knutbyvarning på bolagsstyrelserna"

RELATIONER

Företagens styrelser har stor makt - det är de som utser vd:arna.

- Allmänheten ser nog styrelser ungefär som sekter, och lite Knutbyvarning är det nog, säger Mats Qviberg, som sitter i nio styrelser, i fyra av dem som ordförande.

Foto: mats strand
styrelseproffsen Sven Hagströmer och Mats Qviberg sitter i styrelserna för bland annat Tele2, Custos, HQ Fonder och Öresund.

Mats Qviberg och Sven Hagströmer (åtta styrelser, ordförande i fyra) är två av Sveriges mesta styrelseproffs.

Förekommer dold manskvotering i styrelserna?

- Ja, det gör det säkert, även om jag har svårt att ge konkreta exempel, säger Sven Hagströmer.

- Rent generellt föreslår män varandra. Det är klart att många inte släpper ifrån sig makt frivilligt, sådana är vi människor, säger Mats Qviberg.

"Svårare för kvinnor"

Båda berättar att frågan om kvinnobristen i toppen kommer upp i styrelserna ibland. De menar att en viktig orsak till mansdominansen är att rollen som vd kräver stora uppoffringar och att det blir svårare för kvinnor som ofta har huvudansvar för hem och barn.

- Antingen behöver de vara singlar eller ha en man som ställer upp hemma. Eller betald hemhjälp, säger Sven Hagströmer.

- Ofta infaller karriären i samma fas som familjebildningen. Det blir svårt, säger Mats Qviberg.

- Om inte jag haft en fru som gjort det mesta hemma skulle inte jag kunnat göra den karriär som jag gjort. Det borde vara enklare att anlita hemhjälp.

Går det inte att förändra chefsrollen i stället?

- Nej, det är svårt. I så fall måste det ske uppifrån. Finns det en man som jobbar sextio timmar i veckan och en kvinna som jobbar trettio så får han jobbet, säger Sven Hagströmer.

Kvotering tror de inte på. Mats Qviberg tror aldrig att det skulle gå igenom lagrådet. Sven Hagströmer säger:

- Att bli utvald genom kvotering kan inte kännas roligt för kvinnan i fråga. Dessutom verkar det sociala trycket vara mycket effektivare: efter hotet om lagstiftning blev det snabbt fler kompetenta tjejer i styrelserna. Det senaste året har det faktiskt varit lättare att komma fram för kvinnor än för män.

Bra på mjuka frågor

- De kvinnor som kommit med i styrelser har överraskat positivt. De har bidragit aktivt och är rent generellt intresserade av "mjukare" frågor, som varför folk går in i väggen. Det är viktigt, säger Mats Qviberg.

Är det ni män i styrelserna eller kvinnorna som bär ansvaret för att de kvinnliga vd:arna är så få?

- Båda. Men det är klart: när kvotering blev ett hot för styrelserna ökade aktiviteten för att hitta kvinnor. Det vore dumt att säga att det var en tillfällighet, säger Sven Hagströmer.

Småföretag bäst på kvinnliga vd:ar

Därför finns det få kvinnliga toppchefer

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM