Så märker du om din flicka är sexmobbad

5 frågor och svar från psykologen Olof Risberg

RELATIONER

1 Hur signalerar ett barn att det är drabbat?

– Om du märker att ditt barn inte trivs, inte känner sig bekvämt, inte vill gå till skolan och inte vill berätta varför kan det vara en varningssignal för att något är fel.

2 Hur kan man som förälder hjälpa ett drabbat barn?

– Konfrontera skolan. Och föräldrarna till barnen som trakasserar. Det är såklart svårt om ditt barn inte vill att du ska prata med fröken. Men ibland måste du gå emot ditt barn, det kan också vara ett sätt att visa att du tar problemet på allvar.

3 Är det rätt att polis-anmäla ett annat barn?

– Det kan det vara. Om du tycker att ditt barn far illa och skolan inte gör något åt det. En anmälan kan fungera som en väckarklocka som gör att de vuxna runt omkring får upp ögonen. Och själv har du gjort allt du kan.

4 Hur kan jag

förebygga att mitt barn blir sexmobbat?

– Var tydlig inför barnen med att det aldrig är acceptabelt att tala om någon på det sättet. Om du hör att könsord används på ditt barns skola, ta upp det med personalen och kräv förändring. Kräv temadagar och en handlingsplan för hur skolan ska förhålla sig.

5 Vem har ansvaret om någon sexmobbas?

– Alla. Ibland får barn stå ut med saker som vi vuxna

aldrig skulle acceptera. Det här är en fråga som handlar om vi och dom, makt och omakt, precis som mobbning. Det cementerar dessutom meningslösa, förnedrande och trista könsroller som riskerar att hindra oss alla.

Anna Larsson