Allt fler kvinnor hotas av familjen

Nu kartläggs det hedersrelaterade våldet - län för län

RELATIONER

Ett 70-tal kvinnor i Västmanlands län har blivit utsatta för våld eller hot om våld om de inte lyder sina fäder och bröder.

Det är tio gånger fler än man trodde.

I många län är situationen liknande.

Betydligt fler unga flickor än man trott får stryk av sina anhöriga eller blir hotade att få det.

Det hedersrelaterade våldet som nu länsstyrelserna i alla svenska län utreder är mycket mer utbrett än myndigheterna förstått.

Det rapporterar Ekot idag på tisdagen.

Länen är nu snart klara med kartläggningana som de gör på regeringens uppdrag.

I Västmanland kände man till att fem, sex flickor var i riskzonen.

– Den här kartläggningen har ju visat att det finns 70 kvinnor i länet som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, säger Katarina Pihl på länsstyrelsen i Västmanland till Ekot.

Vanligast i storstäderna

De manliga släktingarna som misshandlar eller hotar att misshandla familjens unga flickor finns i hela landet även om de är allra flest i storstäderna.

Det hedersrelaterade våldet har blivit mycket uppmärksammat de senaste åren i Sverige, framförallt efter morden på de unga kvinnorna Pela och Fadime.

Flickorna blir hotade av de manliga släktingarna när de vill klä sig i kort kjol, ha pojkvän, gå på fest eller på annat sätt leva så som fäderna uppfattar som skamligt.

I Göteborg lever över 200 unga flickor i den svåra situationen att de är hotade eller misshandlade av sina familjer.

Men socialsekreterare och kuratorer kan vittna om att det finns flickor som utsätts för våld i sina familjer som överhuvudtaget inte vågar berätta om det.

En omyndig flicka kan till exempel vara mycket rädd för att söka hjälp hos socialen eftersom man där är skyldig att kontakta föräldrarna.

200 flickor utsatta för hedersvåld i Östergötland

Mer än 200 flickor i Östergötland har de tre senaste åren sökt hjälp sedan de utsatts för hedersrelaterat våld.

Det visar en kartläggning gjord av länsstyrelsen i Östergötland.

Simone Söderhjelm