Över 1 500 unga utsatta för våld av anhöriga

Polisens expert anser siffran för låg

RELATIONER

Polisen arbetar just nu minst tre mordutredningar, eventuellt många fler, där man misstänker att motivet är heder.

Dessutom visar färska undersökningar att över 1 567 ungdomar utsatts för hedersrelaterat våld.

Polisens expert tror att mörkertalet är stort, att de är många fler.

Länsstyrelserna i Sverige har gjort enkäter för att undersöka hur utbrett det så kallade hedersrelaterade våldet är i de olika länen.

I morgon samlas deras representanter för att sammanställa svaren.

Minst 1 567 ungdomar utsattes för den typen av våld under förra året, skriver Svenska Dagbladet som tagit del av resultaten.

Samtidigt pågår i landet flera mordutredningar där motiven kan vara av samma slag.

Rikskriminalens expert på brott av den här typen, Kickis Åhré Älgamo, vill av utredningstekniska skäl inte tala om exakt hur många de är. Men det är redan känt att i tre mordutredningar med sammanlagt fyra döda arbetar polisen efter teorin att de är hedersrelaterade.

Det kan pågå upp till tio sådana mordutredningar, skriver SvD.

Siffrorna för låga

Kickis Åhré Älgamo är mycket kritisk till enkäterna om våld som länsstyrelserna gjort på regeringens uppdrag. Varje länsstyrelse har själva fått formulera sin enkät. De har blivit mycket olika. Många har bara gjort den två sidor lång, medan till exempel Värmlands är 46 sidor.

Man har inte heller frågat samma instanser i alla län.

– Det är bedrövligt! Resultatet blir ungefärligt. Man får olika problembilder över hela landet och det påverkar vilka resurser som delas ut, säger Kickis Åhré Älgamo till SvD.

Hon menar också att länsstyrelsernas siffror är alldeles för låga eftersom de flickor som drabbas inte vågar söka sig till de lokala myndigheterna.

– Under en och samma helg helt nyligen blev jag kontaktad av fyra tjejer från Östergötland som alla hade utsatts för konkreta hot, men inte vågat söka hjälp hos myndigheterna. De är därför osynliga i enkäten, säger Kickis Åhré Älgamo till tidningen.

Läs också

Simone Söderhjelm