Ny studie: Ökad risk för bröstcancer bland användare av antibiotika

RELATIONER

UPPSALA (TT)

Kvinnor som under lång tid använt antibiotika löper ökad risk att drabbas av bröstcancer, visar en amerikansk studie.

Men om det är antibiotikan som orsakar cancern är dock oklart, skriver Upsala Nya Tidning.

Forskarna bakom studien, som på onsdagen publiceras i den medicinska tidskriften Journal of the American Medical Association, poängterar att det behövs mer forskning kring sambanden mellan antibiotika och cancer. Det kan tänkas att det finns andra orsaker bakom resultatet - exempelvis att de kvinnor som använder mycket antibiotika har fler andra riskfaktorer, som brister i immunförsvaret.

Studien bygger på uppgifter om 2300 kvinnor i Washington som drabbats av bröstcancer. En jämförelsegrupp med 8000 kvinnor utan sjukdomen valdes samtidigt ut.

Via apoteksdatabaser kontrollerade forskarna i hur stor utsträckning kvinnorna använt antibiotika. Resultatet visade att kvinnorna med bröstcancer i betydligt större utsträckning medicinerat. Ju mer antibiotika kvinnorna använt, desto större var risken att drabbas.

Sambandet kunde påvisas för alla typer av antibiotika.

TT