De lät passionen förändra sina liv

Sju av tio kvinnor har blivit blixtförälskade

RELATIONER

Vi har alla drabbats av passionen, även om vi inte har blivit "totalbombade".

- När vi säger passion tror vi alltid att det handlar om ett bombnedslag när vi ser en okänd, säger psykolog Lennart Lindgren.

- Men arbetskamrater som blir ihop efter ett antal år har också en passion.

Foto: Thomas Jahansson
Lennart Lindgren, psykolog och familjeterapeut.

I Aftonbladets stora undersökning på nätet svarade cirka 31 000 människor på frågan: Har du drabbats av en stor passion som föränd-rat ditt liv?

Många kvinnor, 72 procent, svarade att de upplevt en stor passion. Passionen fick fler kvinnor än män att bryta upp från äktenskapet och bosätta sig i en annan stad eller annat land.

Färre män, 58 procent, svarade att de upplevt en stark passion. Men något fler män än kvinnor ångrar sin passion.

Möten i fyra rum

Det var också fler män som fått sämre kontakt med sina barn sedan de träffat passionen.

Vad är egentligen en riktig glödande passion?

Lennart Lindgren, psykolog och psykoterapeut, har arbetat som familjerådgivare sedan 1980. När han beskriver passionen talar han om möten i fyra olika "rum".

I det psykologiska rummet finns du och jag och vi ser varandra.

Det kroppsliga rummet är fysiskt med kramar och sex.

I det sociala rummet gör vi saker tillsammans med andra.

I det andliga/filosofiska rummet delar vi värdegrunder.

- Är det en riktigt stark passion har man mycket kontakt i alla fyra "rummen".

Hur vanligt är det att man upplever en passion ?

- När jag frågar par om de varit passionerade har vissa par svårt att svara ja, passionen och förälskelsen kan se olika ut. Det är inte självklart att de par som lever ihop anser att de haft den häftigaste passionen i sitt liv tillsammans med partnern.

Lätt att bli desillusionerad

Kan passionen hålla i sig länge ?

- Från några veckor till några månader. Men bor man på olika orter och inte träffas så ofta kan passionen leva längre.

Passion handlar mycket om psyke och kropp. I början sätter man personen på en piedestal, därför ingår det alltid att man blir desillusionerad i passionen.

Glöden kan svalna

- Vi vet att vardagen kommer en dag och glöden svalnar, men det tänker vi inte på när vi är nyförälskade.

Vilka kan konsekvenserna bli av en passion?

- Största konsekvensen är naturligtvis att man blir ihop. Har man ett förhållande är det därför ett gott råd att man är försiktig med att bli passionerad i andra.

Är kärlek och passion samma sak?

- Passionen är mer lustbaserad och fokus är nu. I passionen kan du inte lita på om han/hon finns kvar. Och man vet inte om man går vidare i relationen.

I kärleken kan man lita på sin partner, man vet att den andre finns. Det finns en tillit och en trygghet.

Kärleken är också baserad på erfarenhet. Man har löst konflikter, hjälpt varandra och fått en djup tillgivenhet för sin partner. Ömsesidigt tänker man att "den här personen är bra för mig".

- För att få en djup kärleksrelation måste man ha tagit sig igenom sina svårigheter, säger Lennart Lindgren.

5 tecken på att du drabbats av passion

Så hanterar du känslorna:

Ulla-Lene Österholm