En av fem svenska män tänker tanken att vara otrogen varje dag

Psyko- terapeuten Gunnel Brander om enkät- resultatet:

RELATIONER
Var fjärde kvinna som fantiserar om att vara otrogen drömmer om en kollega

”Män anses traditionellt sett ha en större rätt till sexualiteten än kvinnor och tillskrivs därmed en större rätt att vara otrogna. Därför har de förmodligen också lättare att tänka i de här banorna.”

”På jobbet har många det tufft och stressigt. Då kan otrohetstankarna fungera som en ventil. Samma sak gäller hemmet, som kan upplevas som minst lika kravfullt. På semestrarna minskar behovet av att drömma sig bort.”

”Partnerns vänner är kittlande”

”Arbetskamraterna finns runt oss varje dag och nära till hands att fantisera om. Fest- och krogmiljöer är platser där det är lätt att låta sig attraheras av andra. Att vara otrogen med sin partners vän tillhör det mest förbjudna och är därför extra kittlande för tanken. Att tänka på sitt ex underlättar rejält. Man behöver inte ”hitta på något nytt” eftersom man redan haft en sexuell relation med den personen. Men det gäller att skilja på tanke och handling.”

”Det är nog mod som saknas”

”Att så många angett ”respekt för sin partner” som skäl betyder inte att de inte bryr sig om sina barn. Relationen till barnen ligger på en helt annan nivå.

Eftersom det sägs att hälften av alla relationer drabbas av otrohet någon gång är det inte särskilt överraskande att en av fyra kvinnor och två av fem män svarar att de tagit steget fullt ut. Det råder nog inte så stor ”brist på tillfälle” som folk inbillar sig. Här handlar det säkert mer om att inte våga eller att inte tro sig veta hur man gör.”

”Männen utgår från sig själva”

”Psykoterapeutens kommentar: Att fler män än kvinnor tror att deras partner tänkt tanken säger nog mest om männen själva. Vi utgår alltid från oss själva när vi svarar på den här typen av frågor.

Annorlunda uttryckt: det man tror är möjligt när det gäller en själv tror man är möjligt även för sin partner. Även här spelar samhällets olika syn på mäns och kvinnors sexualitet in. På grund av det är mer tabu för kvinnor att vara otrogna är de mindre benägna än männen att tro att deras partner tänkt tanken eller till och med ”gjort det”. Hur svartsjuk man är som person kan också påverka svaret.”

Så svarade kvinnorna

Så svarade männen