Så fantiserar din partner om otrohet

I hyllade filmen "Om jag vänder mig om" splittrar otroheten de bästa av vänner. Skulle det kunna hända dig och din partner? Aftonbladets stora enkät med 20 311 nätläsare visar att fyra av fem män och två kvinnor av tre lekt med tanken på otrohet.

En av fem svenska män tänker tanken att vara otrogen varje dag.
RELATIONER

Otrohetstankar är betydligt vanligare hos män än kvinnor.

- Det är viktigt att skilja på tanke och handling, säger psykoterapeuten Gunnel Brander.

Foto: TRIANGELFILM
Otroheten gör slut på vänskapen i ”Om jag vänder mig om”.

Tjugo procent av männen tänker dagligen tanken att vara otrogen. En av fyra tänker tanken varje vecka. Bland kvinnorna går tolv procent i otrohetstankar varje dag och fjorton procent en gång i veckan.

- Det betyder inte att män har närmare till otrohet än kvinnor. Tankar på otrohet innebär inte nödvändigtvis att vi vill ha sex med en annan person än vår partner, säger Gunnel Brander, psykoterapeut på RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning.

Ingenting tyder på att män och kvinnor skiljer sig åt när det gäller behovet av sexuell tillfredställelse. Att de svarat så olika i enkäten har andra orsaker, tror Gunnel Brander.

- Mina dagliga erfarenheter av att arbeta med män och kvinnor ger vid handen att kvinnor känner ett större tabu än män både när det gäller att leva ut och tillerkänna sig rätten till sin sexualitet. Svaren talar nog mest om hur lätt eller svårt vi har att tillåta oss själva att fantisera kring sex, säger hon.

Är det normalt att tänka otrohetstankar varje dag?

-Ja. Fantasin är viktig för vårt välbefinnande och det är självklart att det finns andra personer än ens partner som kan egga vår sexualitet. Det behöver inte säga något om relationen i sig eller att man verkligen är beredd att skrida till verket.

Ska man berätta om sina otrohetstankar för sin partner?

- Nej, det är att gå för långt. Någonting i våra liv måste få vara hemligt - även för ens partner. Annars är det lätt att det blir onödiga konflikter.

Männen må tänka tanken att vara otrogna oftare än kvinnor, men enkäten visar att fler kvinnor än män faktiskt "tog steget".

Varför?

- Otrohet sker aldrig av en slump. Statistik visar att kvinnor oftare lämnar sin partner än tvärtom när relationen hamnat i en återvändsgränd.

Nneka Amu