Tredubblat antal som vill ta sitt liv

RELATIONER

Antalet unga flickor som vill ta sitt liv har ökat dramatiskt, visar Bris årsrapport.

- Det är skrämmande att så många unga flickor upplever en ovilja till livet, säger Bris generalsekreterare Göran Harnesk.

Antalet mejl till Bris som direkt rör självmord har tredubblats sedan 2002, en ökning som saknar motstycke i Bris historia. Det är nästan uteslutande flickor som mejlar, och många av dem har haft självmordstankar under en lång tid. En del har också flera självmordsförsök bakom sig.

De flesta som mejlar Bris om sina självmordstankar är tjejer i 12-14-årsåldern. De beskriver symptom som depressioner, att de gråter ofta, att de känner sig värdelösa och inte orkar mycket.

- Ofta skriver de att de inte har något förtroende för vuxna, utan håller i stället problemen för sig själva.

- Vi lever i ett stressat samhälle, och många barn får inte bekräftelse i vardagen. Föräldrarna jobbar mycket och lärarna har inte tid för barnen i den utsträckning som skulle behövas. Trots att alltfler unga mår allt sämre har inte barnpsykiatrin resurser för att ta emot alla som behöver hjälp, säger Göran Harnesk.

- Ibland tar det upp till tre år innan barnet får komma, vilket är helt oacceptabelt. Det borde inte finnas några väntetider alls när det gäller barn som far illa, säger Göran Harnesk.

Kontakt

Barnens Hjälptelefon: 0200-230 230

Socialstyrelsen kritisk

Anna Lindström