Testa din man: Är han lekfull eller bara löjlig?

Skriv ut och fyll i: Räkna ihop din partners Peter Pan-poäng

RELATIONER
Foto: Test: Sofia Wadensjö Karén

KOLLA - så mycket Peter Pan är han