Kvinnliga aktiesparare vinner på sikt

RELATIONER

Det är männens favoritaktier som har stigit mest under det senaste årets börsuppgång.

Men på längre sikt är kvinnornas placeringsstrategi vida överlägsen männens, visar TT:s genomgång.

Foto: JESSICA GOW
Vinnande aktieportfölj Sedan början av 2001 har ''kvinnoaktierna'' i genomsnitt klättrat med 8 procent, samtidigt som börsen har fallit med 21 procent.

Till de bolag på Stockholmsbörsen som enligt Värdepapperscentralen (VPC) har högst andel män bland ägarna hör flera små IT- och teknikbolag som till exempel Switchcore, Pricer, Framfab och Net Insight.

Dessa bolag har över lag gått väldigt bra på börsen under den uppgång som inleddes förra våren. I genomsnitt - och utan hänsyn tagen till bolagens börsvärde - har de stigit med drygt 170 procent de senaste tolv månaderna. Samtidigt har börsens Sax-index gått upp med dryga 50 procent.

500 procent upp

De största vinnarna bland männens favoritaktier är Boss Media som femdubblat sitt börsvärde, Enea Data som stigit med över 300 procent och Telelogic och Pricer som gått upp med cirka 200 procent vardera.

För de aktier som har högst andel kvinnor bland ägarna - samtliga fyra storbanker och flera skogsindustribolag ingår i denna grupp - har utvecklingen varit mycket sämre. I snitt har de stigit med ungefär 30 procent.

Men sett på längre sikt blir bilden den omvända. Då är kursutvecklingen för kvinnornas favoritaktier vida överlägsen männens.

Investor förlorare

Sedan början av 2001, alltså för tre år sedan, har ''kvinnoaktierna'' i genomsnitt klättrat med 8 procent, samtidigt som börsen har fallit med 21 procent. ''Mansaktierna'' har under samma period tappat nästan hälften av sitt värde, visar TT:s beräkningar.

Bland kvinnofavoriterna finns egentligen bara två aktier som tappat stort de senaste tre åren: Wallenbergsfärens investmentbolag Investor och bankkoncernen Nordea. Bäst har det gått för Billerud, som knoppades av från Assi Domän och börsnoterades i slutet av 2001. Sedan dess har aktiens värde mer än fördubblats.

Frimärksaktier

Flera av männens favoritbolag har fått se sina aktiekurser snudd på utraderas på tre år, exempelvis Framfab och Net Insight som tappat nästan nio tiondelar av sitt värde och som i dag hör till Stockholmsbörsens ''frimärksaktier'' - det vill säga de aktier som kostar mindre än ett frimärke.

Kvinnors aktieinnehav är dock fortfarande generellt mindre än mäns, både mätt i antal aktier och i portföljvärde.

TT