Resultatet

– det här retar vi oss på

Petig med maten?
RELATIONER

Upp till 20 år

1. Personer som är dryga, överlägsna.

2. Flirtar

3. Har konstiga värderingar, t ex om politik.

4. Dricker för mycket (anser kvinnor)

4. Pratar för mycket (anser män)

5. Är för tråkiga

6. Pratar för mycket (kvinnor), dricker för mycket (män)

7. Brister i hygien

8.Är petiga med maten.

Psykologen: Vi lever i en tid när många beter sig överlägset. Vi är stressade och rädda för alltför mycket kontakt. Dessutom kan vännerna vara snorkiga för att de känner sig hotade av att kompisen är förälskad, säger Jan Wessman.

20-35 år

1. Är dryga, överlägsna

2. Har konstiga värderingar, t ex om politik

3. Flirtar (anser kvinnor), är för tråkiga

(anser män)

4. Är för tråkiga (kvinnor), flirtar (män)

5. Dricker för mycket (kvinnor), pratar för mycket (män)

6. Pratar för mycket (kvinnor), dricker för

mycket (män)

7. Brister i hygien

8. Är petiga med maten.

Psykologen: Nu ser man att

värderingarna blir viktigare, särskilt bland män. Med åldern blir vi mer noga med vilka vi umgås med. Vi skiljer på folk och folk. Dessutom är vi själva fast

i våra egna värderingar, säger Jan Wessman.

36–50 år

1. Dryga, överlägsna (anser kvinnor), har konstiga värderingar (anser män)

2. Dricker för mycket (kvinnor), dryga, överlägsna (män)

3. Har konstiga värderingar (kvinnor), är för tråkiga (män)

4.Flirtar

5. Är för tråkiga (kvinnor), pratar för mycket (män)

6. Pratar för mycket (kvinnor),

dricker för mycket (män)

7. Brister i hygien (kvinnor), är petiga med maten (män)

8. Är petiga med maten (kvinnor)

Brister i hygien (män)

Psykologen: I den här åldern ger vi upp tron på att våra vänner ska ändra sig. Det är inte lika lätt att ursäkta ett överdrivet drickande, som när killarna var lite yngre. Det syns tydligt i och med att "dricker mycket" plötsligt ligger så högt bland kvinnorna, säger Jan Wessman.

50+

1. Är dryga, överlägsna (anser kvinnor), har konstiga värderingar (män)

2. Dricker för mycket (kvinnor) Är dryga, överlägsna (män)

3. Har konstiga värderingar (kvinnor), pratar för mycket (män)

4. Är för tråkiga

5. Pratar för mycket (kvinnor), flirtar (män)

6.Flirtar (kvinnor),dricker för mycket (män)

7. Brister i hygien (kvinnor), är petiga med maten (män)

8. Är petiga med maten (kvinnor), brister i hygien (män)

Psykologen: Tyvärr så bekräftar det här våra fördomar om den tyste mannen som dricker mer än han ska, och om kvinnan som bara tjattrar. Samtidigt får allt fler svårt för båda i ett par, inte bara för själva kompisen, säger Jan Wessman.

Yngre retar sig mer på äldre

Ju äldre du blir, desto lättare står du ut med din partners vänner. I yngre år har 75 procent svårt för partnerns vänner. Medan siffran för 50+ bara är 64 procent.

Och då är det faktiskt inte längre en speciell kompis till partnern man har svårt för. I stället har man svårt för både mannen och kvinnan i ett par.

– Ungdomens konkurrens med partnerns vänner har till stor del försvunnit i den här åldern. När man har varit tillsammans i många år har man i bästa fall också hunnit vänja sig vid sin partners vänner, säger Jan Wessman.

Totalt deltog 9 121 nätläsare i undersökningen.