Billigare taxi för tjejer kan stoppas

Nytt förslag från EU - alla priser ska bli jämlika

RELATIONER

Försäkringsbolagen tar ut olika premier av män och kvinnor. Och kvinnor får åka taxi billigare på nätterna

Men nu vill EU förbjuda företagen att ta betalt efter kön.

Foto: Jens Magnusson
”Orättvist” Farah Tabai, frisör, om EU:s förslag: – Det blir orättvist. Det är ju mycket mer jobb med damfrisyrerna. En vanlig damklippning tar 45 minuter, en herrklippning kanske 20.

Kvinnor betalar i dag mer än män för sjuk- och pensionsförsäkringar. Orsaken är att de oftare blir sjuka och lever längre.

Liv- och bilförsäkringar är däremot dyrare för män, eftersom de är mer olycksbenägna än kvinnor.

Nu vill EU jämna ut villkoren mellan könen.

EU-parlamentet gav nyligen klartecken för ett nytt direktiv om ”likabehandling av män och kvinnor vid tillgång och tillhandahållande av varor och tjänster”.

Könsneutralt

Blir förslaget verklighet ska försäkringsbolagen fortfarande kunna beräkna försäkringspremien utifrån hur "riskabel" du är som kund. Men då ska riskbedömningen bygga på könsneutrala livsstilsfaktorer som civilstånd, bostadsort och rökning. Inte på vad du har mellan benen.

– Man ska inte ha fördelar för att man är man och dör fortare, säger EU-parlamentarikern Marianne Eriksson (v), vice ordförande i EU-parlamentets jämställdhetsutskott.

Gunnar Olsson, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå, är mer avvaktande till förslaget.

– Det är inte så enkelt som att kollektivet kvinnor eller män gynnas av att man tar bort könsparametern, säger han.

Slår hårt mot vissa

Om försäkringsbolagen inte får ta hänsyn till kön, menar han, kan de i stället lägga mer vikt vid till exempel yrke. Det skulle kunna slå hårt mot alla med tunga jobb inom vård och omsorg, sjukskrivningsdrabbade yrken som skulle "straffas" med höjda sjukförsäkringspremier.

Förslaget gäller inte bara försäkringsbranschen. Alla företag berörs, från frisörer som tar olika betalt för herr- och damklippningar till taxibolag som låter tjejer åka billigare på natten.

Nu ska EU:s ministerråd ta ställning till förslaget. Går det igenom får länderna två år på sig att införliva direktivet i sin egen lagstiftning. Sedan får företagen sex år på sig att anpassa sig till de nya reglerna.

Så påverkar lagförslaget dig:

Irene Beertema

ARTIKELN HANDLAR OM