Otrogen? Du kan bli psykiskt sjuk

Kvinnor som vänsterprasslar drabbas värst

1 av 3 | Foto: GETTY IMAGES
BECKHAM FALLER PÅ EGET GREPP. David Beckham prasslade med Rebecca Loos (nedan) - och blev en loser. Han riskerar inte bara äktenskapet med Victoria - det kan kosta honom hälsan...
RELATIONER

Du riskerar inte bara sitt förhållande om du är otrogen.

Du kan också bli psykiskt sjuk.

Hälften av vänsterprasslarna drabbas av psykiska problem, visar en norsk studie.

Två psykologstudenter vid universitetet i Bergen har gjort en enkätundersökning bland 78 norska par som gått i samtalsterapi efter otrohetsaffärer.

De har studerat skuld- och skamkänslor hos de som varit otrogna och viljan att förlåta hos de bedragna. 156 personer mellan 22 och 64 år deltog.

Stor skillnad

70 procent av de som blivit bedragna upplevde sig ha olika psykiska problem som ängslighet, lätt för att gråta, rastlöshet och känslor av att känna sig värdelös.

Bland dem som varit otrogna hade drygt hälften psykiska problem.

- Det är en himmelsvid skillnad jämfört med normalbefolkningen, säger professor Frode Thuen vid universitetet i Bergen till tidningen VG.

Han är handledare till studenterna som genomfört undersökningen.

1997 publicerade han en rapport om psykisk ohälsa bland skilda. Den undersökningen visade att 32 procent av kvinnorna och 26 procent av männen upplevde att de hade psykiska problem efter sammanbrottet. Studenternas slutuppsats visar att det är en markant skillnad mellan skilda och otrogna par.

Män förlåter lättare

Bland de kvinnor som varit otrogna har åtta av tio någon form av psykiska problem. Bland otrogna män är det fyra av tio.

Nästan hälften av de undersökta otrohetsfallen uppdagades efter att den bedragne partnern fattat misstankar och krävt ett erkännande. I 16 procent av fallen avslöjades otroheten på bar gärning. 78 procent av de bedragna hade svårt att förlåta.

Kvinnorna hade svårare än män att förlåta.

Zendry Svärdkrona