Kön viktigast för lön

Ny utredning visar att löneklyftorna inte minskar

Foto: Magnus Wennman
Nina Karlsson, 22, tycker att det är fel att kvinnor tjänar mindre än män. "Lönen ska baseras på prestation, inte kön."
RELATIONER

Kvinnors löner fortsätter att halka efter.

Snittkvinnan tjänar 70 kronor när manlige kollegan får en hundralapp.

- Kön betyder oerhört mycket för lönen, säger Sven Nelander, välfärdsutredare på LO.

Aftonbladets kampanj "100 procent" för lika lön oavsett kön väckte stor uppmärksamhet förra året.

Alla var överens - det måste hända något. Nu.

Men LO:s utredning "Inkomster och förmögenheter", som presenteras i dag, visar att problemet kvarstår.

Kvinnorna tjänar alltid sämre än männen.

När alla helårsanställda jämförs, oavsett arbetstid, tjänar kvinnorna 6 000 kronor mindre i månaden.

Klar försämring

Eller: 72 000 kronor om året.

Förra året tjänade heltidsanställda LO-kvinnor 3 800 kronor mindre per månad än sina manliga kolleger.

Räknar man in dem som jobbar deltid är kvinnornas månadslöner 5 100 kr lägre än männens.

Det är en klar försämring. 1999 var skillnaden mindre mellan könen, 4 700 kronor i månaden. Trots detta är löneskillnaderna minst i kronor och ören mellan LO-medlemmarna.

Inom tjänstemannaförbunden TCO och Saco skilde det varje månad 7 700 kr respektive 8 600 kr mellan kvinnliga och manliga anställda.

Inom TCO har skillnaderna vuxit med 900 kronor i månaden på fyra år.

"Värstingarna" Saco ser ut att ta problemet på allvar. Där minskar skillnaderna - om än sakta.

Rika drar ifrån

För fyra år sedan var Sacokvinnornas månadslöner 8 900 kronor lägre än männens. Nu har skillnaden minskat med 300 kronor.

LO:s rapport visar också att klyftorna mellan fattiga och rika fortsätter att öka.

Inkomstskillnaderna mellan toppen och botten har ökat med 22 procent mellan 1990 och 2002. Förklaringen är främst löneskillnaderna på arbetsmarknaden där de rika drar ifrån.

- Det är mycket anmärkningsvärt, säger Nelander.

De som har det allra tuffast ekonomiskt är de ensamstående med barn. Men också unga som flyttat till eget boende och ännu inte hunnit skaffa egen familj.

Nina Karlsson, 22, säljare, Stockholm: - Nej, det är klart att det inte är! Lönen ska baseras på prestation, inte kön.

Männen drar ifrån - utom i Saco

Anette Holmqvist