”Tiden är inte mogen för en barnlös prinsessa”

RELATIONER

Dagens prinsessor hade varit en omöjlighet för hundra år sedan. Framförallt för att de saknar kunglig börd.

- Det ska bli intressant att se om deras yrkeskompetens också får göra avtryck på rollen som prinsessa, säger idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen.

Blivande drottningars viktigaste egenskap var länge att vara av kunglig börd, för att styrka dynastiernas prestige och skapa allianser. I dag är det snarare tvärtom. Det ökar populariteten att prinsarna gifter sig med vanliga kvinnor. Det menar idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen, som doktorerat med avhandlingen ”Kungen är en kvinna”.

Är det något som inte har förändrats?

– Moderskapet är lika viktigt nu som då. Självklart har det en praktisk förklaring, man måste ha en tronarvinge. Förmodligen är det ett skäl till alla spekulationer kring Japans kronprinsessa Masakos fertilitet. Tiden är ännu inte mogen för en barnlös prinsessa.

– Att vara en kärleksfull mamma ingår också i idealbilden av den goda drottningen. Därför får exempelvis Alexandra i Danmark nästan bara frågor om barnen, trots att hon är kunnig på så många områden.

Hur kommer de nya prinsessornas breda kunskaper att tillvaratas?

– Deras yrkeskompetens gör dem till viktiga förebilder, ger kungahusen prestige och visar att de är moderna monarkier. Men jag vet inte i vilken utsträckning prinsessorna kan modernisera monarkierna. Tyvärr är jag rädd att deras prinsessroll kommer att bli rätt traditionell.

Terri Herrera Eriksson ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM