Antalet sena aborter ökar

Unga kvinnor med utländsk bakgrund står för största ökningen

RELATIONER

STOCKHOLM

Allt fler sena aborter beviljas i Sverige.

Ökningen gäller både aborter på grund av fosterskador och de som görs av sociala skäl.

Under förra året beviljades 389 sena aborter – det vill säga aborter som utförs efter den 18:e graviditetsveckan – av Socialstyrelsens rättsliga råd för abort- och steriliseringsärenden. Av dem gjordes 164 på grund av skador på fostret och 225 av sociala skäl, enligt statistik som Dagens Medicin redovisar.

Under 2002 var motsvarande antal 349 och ytterligare ett år tidigare 300. Ökningen under de senaste tre åren gäller både aborter av sociala skäl och de som görs på grund av fosterskador.

Enligt Ulf Durling, psykiatriker vid S:t Görans sjukhus i Stockholm och ledamot i det rättsliga rådet, är unga kvinnor från familjer med utländsk bakgrund en grupp som allt oftare ansöker om sen abort.

Skam

Han säger till Dagens Medicin att det är vanligt med fall där kvinnan riskerar allvarliga sanktioner från sina föräldrar om hon blivit gravid med en man som inte accepteras.

– Kvinnorna kan bli förskjutna och förlora alla familjerättigheter och utsättas för skam eller skickas tillbaka till föräldrarnas hemländer. Sådana faktorer har vi tvingats ta hänsyn till. För några år sedan hade vi ett sådant fall om året, nu dyker de upp varje månad, säger Durling till tidningen.

En annan grupp som ofta ansöker om sen abort av sociala skäl är utländska medborgare som exempelvis är stationerade vid internationella företag i Sverige.

För aborter som görs efter den 18:e veckan krävs synnerliga skäl och ett godkännande från det rättsliga rådet. Den bortre gränsen för abort är satt till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En graviditet varar i genomsnitt cirka 40 veckor.

TT