”Riskerna med mammografi är överdrivna”

Norska forskare positiva till massundersökningar av kvinnor

RELATIONER

Stockholm (TT)

Långtidsriskerna med mammografi är lägre än vad forskarna hittills har trott. Det visar en norsk 20-årig uppföljning av 83416 norska kvinnor.

Studien som publiceras i Cancer, det amerikanska cancersällskapets tidning, går stick i stäv med tidigare amerikanska studier där andelen falskt positiva varit betydligt högre redan under det första året av mammografi, skriver Svenska Dagbladet.

Kritikerna har menat att mammografi, massundersökning med hjälp av bröströntgen, medför risk att kvinnor får felaktiga diagnoser, kallas tillbaka för nya undersökningar eller till och med opereras i onödan.

Den norska studien visar att riskerna kan ha överbetonats.

Av de 83 416 kvinnorna var det under 20 år en av fem som kallades tillbaka för en ny bröströntgen i onödan. En av 16 genomgick någon form av kirurgiskt ingrepp av samma skäl. Flertalet av dessa var att läkaren med hjälp av en tunn nål tog vävnadsprov. Färre än en på hundra gällde ingrepp där läkare i onödan tog bort en bit av bröstet för analys sedan mammografin feltolkat förändringar.

TT