Män kan också lida av PMS

— eller så är de bara gnälliga

RELATIONER

Det är möjligt att även män har något som liknar PMS-besvär varje månad.

Eller så kan det vara så att kvinnor inte alls lider av PMS i den utsträckning man har trott.

Allt enligt en ny brittisk forskningsrapport.

Foto: Lars Rosengren
Även män känner återkommande av typiska PMS-symptom: huvudvärk, koncentrationssvårigheter, lynnighet med mer.

Deppighet, värk och svullen mage — det är exempel på symptom som förstör några dagar varje månad för många kvinnor. Det förklaras med PMS, förändringar i kroppen dagarna före mens.

Men ny brittisk forskning visar att även män kan känna av cykliska förändringar i deras kroppar.

— Män är antagligen mindre benägna än kvinnor att prata om när de känner sig nere eller är lynniga, och därför är det inget som diskuteras, säger dr Aimee Aubeeluck till Daily Mail.

Män lider mest på en månad

Dr Aubeeluck, som är doktor i psykologi, presenterade undersökningen vid en konferens anordnad av British Pyschological Society i Edinburgh.

Den gick till så att jämnåriga män och kvinnor fick svara på frågor om symptom som man vanligtvis relaterar till PMS: värk, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, svullnader mm. Det visade sig att kvinnor dagarna före sin mens hade något fler besvär än männen, men att i genomsnitt över en hel månad så var det männen som led mest.

— Det kan vara så att många symptom hos kvinnor inte alls handlar om PMS utan om något som drabbar både män och kvinnor, av en okänd orsak, säger dr Aubeeluck.

Kvinnor kan få fel diagnoser

Medan symptomen hos kvinnor ofta avfärdas just som PMS, både av dem själva och av andra, så söker männen förklaringar till sina problem utanför dem själva.

— När män har en dålig dag säger de att det beror på externa faktorer, som stress på jobbet, pengaproblem eller sömnbrist, snarare än att försöka söka orsaken inåt.

Slutsatsen som dr Aubeeluck drar är att man måste forska vidare på vad som egentligen är vad. Kvinnor kan dras med symptom som felaktigt relateras till deras menstruationscykel, medan många män kan lida av cykliska förändringar som aldrig får någon diagnos eller behandling.

Dr Aubeeluck utesluter dock ingenting innan man har forskat mer.

— Det kan också vara så att män har en lägre smärttröskel än kvinnor och därför gnäller över symptom som egentligen inte är något.

Anna Andersson