Välj rätt jobb – om du vill ha kul

Kvinnliga lärare trivs bäst på jobbet

Foto: scanpix
Lärare har kul på jobbet.
RELATIONER

Äldre kvinnliga lärare trivs bäst på jobbet.

Sämst trivs bönder och anställda i skogsbruket.

Foto: getty
Kemister har trist på jobbet.

En stor undersökning av hur norrmännen har det på jobbet visar att kvinnor trivs bäst på jobbet.

Allra bäst trivs de kvinnor som har en bra utbildning och ett jobb som de kan påverka.

92 procent av de norska kvinnorna känner arbetsglädje, mot 87 procent av männen.

Äldre trivs bättre

– De som hinner få jobbet gjort och kan följa arbetet från start till mål, mår bäst, säger arbetslivsforskaren Asbjørn Grimsmo till norska Verdens Gang.

Undersökningen visar också att äldre trivs bättre på jobbet än yngre.

– Och de som får utmaningar i jobbet har större arbetsglädje, säger Asbjørn Grimsmo.

Bonde inte roligt

Norska bönder, skogsarbetare, biologer, kemister, ingenjörer och fysiker tillhör de grupper som trivs sämst på jobbet.

– Varför det finns variationer mellan yrkesgrupperna vet vi inte.Till exempel varför lärare trivs bättre än bönder, säger Grimsmo.

De undersökningar som gjorts i Sverige visar att arbetsmiljön är mycket viktig för trivseln på jobbet.

– Framför allt arbetskamraterna och hur det fungerar med dem, säger Judit Hadnagy på Svenska arbetslivsinstitutet.

Den norska grupp som näst efter lärarna trivs bäst med jobbet är anställda inom transport- och säkerhetssektorn: poliser, bussförare och väktare.

Utmaningar ökar arbetsglädjen

10 tips – så får du roligare på jobbet

Peter Pettersson