Evra kan stoppas i Sverige - för att rädda fisk

RELATIONER

I Sverige finns ännu inga misstänkta dödsfall orsakade av p-plåstret Evra.

Men Läkemedelsverket vill ändå att försäljningen stoppas.

För fiskens skull.

Foto: ANDERS CARLSSON
Fiskar kan dö av gifterna i p-plåstret.

- Plåstret är en miljöfara. Det kan förstöra fiskelivet i våra vattendrag, säger Björn Beerman, professor vid Läkemedelsverket.

Anledningen är att ett använt p-plåster fortfarande innehåller mycket hormon.

Gift i vattnet

Om det slängs i soporna eller spolas ner i toaletten kommer gifterna ut i vattnet.

I jämförande studier med vanliga p-piller har Evra inte visat sig ha lindrigare biverkningar.

Tvärtom uppgav 22 procent av kvinnorna i studien att de drabbades av bröstsmärtor mot mellan 6 och 9 procent drabbade bland dem som åt piller.

Man har ännu inte kunnat dra några slutsatser i Sverige om hur stor risken är för ventromboser, blodproppar i venerna som kan vara dödande, med p-plåstret.

Byts varje vecka

Därför rekommenderar Läkemedelsverket att Evra inte skrivs ut till kvinnor som inte tidigare använt hormonella preventivmedel.

Plåstret ska sättas på överarmen, axeln eller magen.

Man byter varje vecka. Efter tre veckor och lika många plåster gör man sedan en veckas uppehåll då man får sin mens.

Johan Edgar

ARTIKELN HANDLAR OM