Läs om tvättsäcks-projektet i rapporten

Utdrag ur ”Jämställd vård?”

RELATIONER

”Tvättsäcksprojektet”

Ännu ett exempel på projekt är det s.k. ”tvättsäcksprojektet” på hudkliniken på Danderyds Sjukhus AB, som påbörjades 2004. Arbetet inleddes med en kartläggning av hur läkarna ordinerar och ger behandling till patienter med eksem och psoriasis. Detta blev aktuellt när personalen upptäckte att tvättsäcken för handdukar vid de manliga patienternas dusch på behandlingsavdelningen måste bytas mycket oftare än tvättsäcken vid de kvinnliga patienternas dusch. Duschar gör man efter ljusbehandling av hela kroppen. Denna behandling ges vid psoriasis och eksem. En undersökning visade att behandlingsavdelningen hade ungefär lika många män och kvinnor med eksem och psoriasis som kom på läkarbesök 2003 (se figur 4). Att man måste byta mäns tvättsäck oftare tyder på att de manliga patienterna oftare ordineras ljusbehandling av hela kroppen än kvinnor, trots att lika många kvinnor som män med psoriasis och eksem besöker mottagningen. Studien visade också att läkarna ordinerade och gav fler behandlingar för handeksem till män, trots att handeksem är kvinnodominerat [12]. Detta projekt är ännu inte slutfört, men är ett exempel på hur könsskillnader i vården kan synliggöras och analyseras.

Källa: ”Jämställd vård?”, Socialstyrelsen.