”Kunskapen måste öka”

Ingrid Schmidt och Monica Albertsson chattade om skillnaderna i vården

RELATIONER

De svarade bland annat på om debatten om skillnader verkligen behövs, om om män missgynnas på andra områden.

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Hej läsare, välkomna med frågor!

eva säger: Är det så att läkare har blivit TILLSAGDA om att: "Är det en kvinna, så ge sämre vård." ? Eller liknande ?

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Nej, så är det naturligtvis inte. Däremot kan det vara så att man ändå påverkas av könet när man väljer behandling och ställer diagnos, utan att man vet om det. Hälso och sjukvårdslagen säger att alla ska lika rätt till lika vård så ingen säger nåt sånt. Kunskapen måste öka att kvinnor och män behöver olika vård, och lika god vård. En god vård på lika villkor för alla.

Åsa säger: Hej! När jag går till läkaren för ryggont så får jag endast värktabl. men min manliga vän får en helutredning. Har ni några siffror på hur stor skillnad i behandling det är... hur många procent (konstigt formulerad fråga hoppas ni förstår vad jag menar) Hur stor är diskrimineringen..?

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Vi har inga såna siffror just nu. Men generellt vet vi att det görs olika bedömningar för män och kvinnor. Vi betonar i rapporten att man måste titta mer på hur resurser fördelas.

hållerejmed säger: Män 38%

Kvinnor 28%

BRÅDSKANDE

Män 32%

Kvinnor 36%

TRANSPORT

Män 30%

Kvinnor 36%

statistiken är ju ofullständigt, hur många av kvinnorna och männen verkligen hade livshotande skador? Alla vet ju dessutom att kvinnorna får panik för det minsta lilla och ringer direkt till akuten medans männen tål mycket mer. Kan det inte vara så att det verkligen vara fler män som hade hade livshotande? /Malko

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Det kan vi inte kommentera den särskilda undersökningen. Vi vet från forskning att män väntar lite för länge att söka vård och det kan vara en underliggande orsak, att man uppfattar det som allvarligare när män hör av sig. Därför måste vi utreda detta. Det stämmer att män ofta väntar för länge. Den här typen av analys behöver vi göra.

tendentiös säger: Utdraget ur rapporten bygger ju på hur individen UPPLEVT bemötandet (KUPP), inte det faktiska bemötandet. Kan man inte säga att de könsrelaterade skillnaderna sitter i huvudet på vårdtagarna? Var finns den faktiska statistiken?

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Som sagt kan vi inte gå in på metoden som redovisas i dag. Däremot kan man fundera på om män och kvinnor upplever bemötandet på olika sätt. Men KUPP är ett väldigt välvaliderat instrument. Men visst kan det finnas skillnader, men man kan ändå behöva titta på data på det här viset. Man får använda flera olika metoder.

Timpe säger: Hej, är detta verkligen en debatt som behövs, varför ska allt vara så jämställt hela tiden, dessutom så 'gräver' tidningarna bara fram orättvisorna för att sälja tidningar.

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Visst är det otroligt viktigt att vi jobbar mot en sjukvård som ger lika god vård åt alla grupper i befolkningen. Att titta på resultat och utfall på detta sätt är viktigt. Sen kan vissa slutsatser överdrivas av olika skäl, men det är väldigt viktigt att titta på de här frågorna.

AnnaPanna säger: Man märker ju bara här inne i chatten hur detta kommer att tas emot. Det är kvinnor som är pjåskiga och söker vård i tid och otid som är problemet (tendentiös kommentar) och inte strukturerna i samhället. Eller vad tror ni?

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Visst, det är risken med den här frågan, många uppfattar det som en kvinnosaksfråga och vi förstärker könsrollsmantra. Men dessa analyser och reflektioner över sjukvårdens insatser för båda könen. Hoppas att det inte blir så att det förstärker någon bild av att kvinnor och män beter sig på ett eller annat sätt. Det är viktigt att identifiera skillnander som är viktiga för både män och kvinnor. Män har mycket att vinna på hur man förebygger sjukdomar bäst, de dör tidigare i sjukdomar som tidigare går att behandla. Och påverkas av livsstil.

maria säger: Tycker du att det är så att kvinnor får mindre hjälp inom vården än män får??

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Man kan inte generalisera på det sättet. Kvinnor söker mer sjukvård mer än män och använder sjukvården mer. Men eftersom de inom sjukvården vet att män söker sjukvård sent i sjukdomsförloppet kan det påverka deras bedömning. Men när det gäller vissa behandlingar kan det vara så att kvinnor får sämre vård, som psoriasisbehandlingar.

säger: "Bara 20-30 procent av alla hjärtmediciner är testade på kvinnor." skriver Aftonbladets feminist-journalister. Det är väl inte så konstigt då män drabbas av hjärtproblem i mycket större utsträckning än kvinnor. Jag hoppas verkligen inte det bedrivs bröstcancer-forskning med män i åtanke.

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Nu drabbas ju kvinnor av hjärt-kärlsjukdomar i ökad utsträckning än tidigare, men det har länge varit en typisk manlig sjukdom. Det är viktigt att kvinnor nu inkluderas i större utsträckningar i prövningar på grund av detta.

miss t säger: Vilken är huvudorsaken till att kvinnor missgynnas tror ni? Vad är det som ligger bakom?

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Man kan inte peka på en enskild orsak. Kanske kan man förvänta sig att de strukturer i samhället också syns i sjukvården, att kön har betydelse i möten och beslut när det gäller behandling och diagnos. Vad det handlar om är att vi måste bli mer medveta om att vi inom sjukvården kanske påverkas av om det är en man eller kvinna man har framför sig. Den risken måste vi vara medvetna om.

Musse säger: Vilket län är värst med att ge sämre sjukvård till kvinnor?

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Det går inte att säga. Vi har tittat på variationer i landstingen, och ibland ligger ett landsting efter och ibland ett annat. Däremot finns de landsting som har större ambitioner när det gäller de här frågorna. Men det har dock med att göra med vad man har för resurser. Västra Götaland och Stockholm ligger långt framme och har särskilda personer som ska jobba med detta. De mindre landstingen har det svårare.

Kille säger: Jag undrar lite hur den riktiga rapporten ser ut. Jag tycker inte Aftonbladet ger en bra bild av problemet utan bara drar fram siffror och historier som lika gärna kunnat drabba män (och kanske har drabbat män). Tycker du det ges en rättvis bild av detta?

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Ja, jag tycker att det vore intressant att titta på något område där män förfördelas också. Det är upp till Aftonbladet. Vår rapport kan man hitta på vår webbsida. Könsperspektiv handlar inte bara om kvinnor, det handlar om män också.

Aurum säger: Jag fattar inte varför sjukhuspersonalen som intervjuas blir så förvånade när de här siffrorna kommer fram; är de så urbota dumma att de inte fattar att kvinnor diskrimineras överallt, även inom vården? Det är ju samhällsstrukturen så gör att det blir så.

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Jag tror att inom hälso- och sjukvården så vill man naturligtvis inte diskriminera någon. Det finns en stark vilja att hjälpa och bota alla. Jag tror att de skillnader man ser handlar om omedvetna prioriteringar, och de behövs lyftas fram. För att se dessa systematiska mönstren.

ingo säger: Hej. Det är ju också så att kvinnor och män vid vissa sjukdomar inte har samma symtombild t.ex som i det aktuella fallet som beskrivs i aftonbladet. Ökad kunskap minskar risken för fel prioritering tror jag.

Ingrid Schmidt & Monica Albertsson säger: Absolut, bra reflektion. Tack och hej. De som vill kan läsa rapporten på vår hemsida. http://www.socialstyrelsen.se/

ARTIKELN HANDLAR OM