”Läkarna måste lära sig ta kvinnors symptom på allvar”

Kunskapen om kvinnors hjärtan är fortfarande dålig

RELATIONER

Är du i riskzonen för hjärtinfarkt och kvinna - lär dig att själv upptäcka symptomen.

Annars kan du riskera att bli hemskickad av din läkare.

- Det är dags att ta kvinnors symptom på allvar, säger hjärtspecialisten Eva Swahn.

Kvinnor får vänta längre än män på en gråstarr-operation.

De ser också sämre än männen innan de opereras.

Läkarnas förklaring: männen behöver synen till bilkörning och älgjakt.

Foto: LASSE HEJDENBERG
Hjärtläkaren Eva Swahn.

Flera forskare har slagit larm om att hjärtinfarkt hos kvinnor verkar öka. Ändå får inte kvinnor diagnosen hjärtinfarkt lika ofta som män.

I dag presenterar svenska registret för hjärtintensivvård, Riks-Hia, helt nya siffror som Aftonbladet fått ta del av.

Under 2003 genomfördes kranskärlsröntgen hos färre kvinnor än män i alla åldersgrupper. Ju äldre patienterna är, desto större är skillnaden.

Socialstyrelsens rapport "Jämställd vård?" visar att läkarna fortfarande vet mycket lite om kvinnors hjärtan.

Diagnosen ställs efter frågor till patienten som formulerats efter mäns symptom, vilket gör att kvinnors infarkter missas.

Kvinnors symptom beskrivs som "diffusa" och "obestämbara".

Det är 1,5 gånger vanligare att en man bedöms behöva en by-pass-operation än en kvinna.

Redan på akutmottagningen får kvinnor vänta längre på undersökning.

De får även vänta längre på EKG-tagning och får mer sällan en kranskärlsröntgen.

Kvinnor med infarkt vårdas oftare på vanlig vårdavdelning, män får vanligtvis vård på intensivvårdsavdelning.

Mannens hjärta är fortfarande modellen för vilka symptom ett "sjukt" hjärta har.

- Ju yngre kvinnan är, desto svårare har läkarna att tro att hon har fått en hjärtinfarkt, säger Eva Swahn.

Carl-Magnus Pripp är överläkare på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

- Undersökningsmetoderna är mindre träffsäkra och symptomen kan vara vaga när det gäller kvinnors hjärtinfarkt, man måste vara mycket lyhörd, säger han.

"Vi behöver veta mer"

Svenska kvinnor lever i snitt 4,6 år längre än männen. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 55 år och män över 45 år.

Eva Swahn är kritisk till att det inte satsas tillräckligt med forskningsmedel.

- Att behandla kvinnor efter mannens norm kan vara farligt för dem. Vi behöver veta mer om kvinnors specifika hjärt- kärlsjukdomar för att kunna ge den vård de behöver, säger hon.

Alla landsting utom Halland och Blekinge prioriterar män.

Längst får de jämtländska kvinnorna vänta på en gråstarr-operation. Under 2003 fick 40 procent av kvinnorna vänta mer än sex månader. Endast 26 procent av männen behövde vänta lika länge.

- En förklaring kan vara att män ställer högre krav för att de ska jaga älg och köra bil, säger Carsten Dencker, verksamhetschef på ögonkliniken i Östersund.

En annan möjlig förklaring är att yngre går före äldre i kön, och kvinnors ögonproblem kommer senare.

Även Ingrid Schmidt, expert på Socialstyrelsen, pekar på invanda könsroller.

- Det är någon slags omedveten prioritering från läkarna att körkortet skulle vara mer centralt för män. Att de får komma snabbare till operation för att de är den i familjen som kör bil, säger hon.

Män går före - de måste ju jaga älg och köra bil

Kvinnor får vänta längre än män på en gråstarr-operation.

De ser också sämre än männen innan de opereras.

Läkarnas förklaring: männen behöver synen till bilkörning och älgjakt.

Läs också: