”Man ska pressa sin läkare på besked”

Barbro Westerholm chattade om biverkningar

RELATIONER

Hon svarade bland annat på hur man som kvinna ska få rätt dosering på sitt läkemedel, och hur man kan förbereda sig inför ett läkarbesök.

Barbro Westerholm säger: Hej, Barbro Westerholm här. Jag är ordförande för Sveriges pensionärsförbund och ser fram emot en stunds intressant prat.

Per säger: Är det verkligen så att kvinnor får fler biverkningar? Beror det inte bara på att de stoppar i sig en massa mer piller?

Barbro Westerholm säger: De förbrukar mer läkemedel, men det beror inte bara på det utan det är också en överrepresentation av biverkningar bland äldre kvinnor.

Eva säger: Varför finns det inga regler i Sverige om att mediciner ska testas på både män och kvinnor?

Barbro Westerholm säger: I dag testas läkemedel på både män och kvinnor, det kräver läkemedelskontrollen. Att man inte gjorde det tidigare berodde på att man inte vågade testa läkemedel på kvinnor som kunde tänkas bli gravida. Men det är ingen ursäkt för att inte testa läkemedel på äldre kvinnor.

Lotta säger: Vilka läkemedel är det viktigast att man börjar testa även på kvinnor?

Barbro Westerholm säger: Alla läkemedel som ska användas även av kvinnor. Det går inte att särskilja någon särskild grupp utan läkemedel ska testas på de som ska använda dem.

Zeb säger: Varför kommer denna fråga upp som en blixt från en klar himmel? Fanns inte detta problemet innan, långt tidigare, att kvinnor får fel vård eller ingen alls.

Barbro Westerholm säger: Ja, problemet har uppmärksammats av och till. Men det är först nu, när man har en bra statistik över hälsoläget för kvinnor respektive män, som diskussionen riktigt har tagit fart.

My säger: Vilken typ av medicin får kvinnor mest biverkningar av?

Barbro Westerholm säger: Det har varit inom hjärt- kärlområdet men det är så att ofta uppträder komplikationerna när man använder flera läkemedel samtidigt. Då kan det vara svårt att veta vilket av preparaten som är boven i dramat.

agnes säger: Är det bara tunga mediciner man ska vara orolig för, eller är även huvudvärkstabletter och sånt för starka för kvinnor?

Barbro Westerholm säger: Nej, de behöver inte vara för starka men både receptbelagda och receptfria läkemedel kan framkalla biverkningar hos både kvinnor och män.

alex säger: Hur ser du på alternativa läkemedel?

Barbro Westerholm säger: Jag anser att allt som används som läkemedel ska vara prövat med avseende på effekt och biverkningar. Alternativa läkemedel har som regel en sämre dokumentation när det gäller såväl effekt som biverkningar.

hanna säger: De lär ju ha testat p-piller på kvinnor - så då borde de väl kunna testa andra läkemedel på dem också, eller vad tror du?

Barbro Westerholm säger: Ja, självklart ska man och bör man testa läkemedel på kvinnor om de ska användas av kvinnor. Man måste för varje läkemedel känna till hur effektivt det är och vilka biverkningar det har.

kvinna23 säger: Vad kan man göra rent lag- och regelmässigt för att komma tillrätta med problemet? Finns det politiker som driver frågan aktivt?

Barbro Westerholm säger: Det finns politiker som driver frågor kring kvinnors hälsa i riksdagen. De tillhör olika partier men har gemensam syn på detta. Samtidigt är svensk läkemedelskontroll i dag medveten om behovet av att testa läkemedel på både kvinnor och män. Så för nya läkemedel torde problemet vara litet. Det är för äldre läkemedel som vår kunskap är ofullständig.

Anne säger: Kan man komma runt doseringsanvisningarna på något sätt. Ska man som kvinna alltid ta mindre än anvisat, eller ska man bara pressa sin läkare på ordentliga besked?

Barbro Westerholm säger: Man ska pressa sin läkare på tydliga besked. Läkaren ska ta hänsyn både till patientens ålder och patientens vikt när det gäller att dosera läkemedel. Man ska således inte mixtra med doseringen på egen hand.

kvinna23 säger: Vad är det för biverkningar som kvinnor kan få som män inte får?

Barbro Westerholm säger: Det är inte arten av biverkningar som skiljer utan det är hur vanliga de är som skiljer mellan män och kvinnor.

kvinna23 säger: Vilket är vanligast - oförutsedda biverkningar bland äldre eller yngre kvinnor?

Barbro Westerholm säger: Äldre kvinnor uppvisar i högre utsträckning biverkningar än yngre kvinnor. Det kan bland annat bero på att äldre utsöndrar läkemedel sämre än yngre kvinnor.

Kajsa säger: Förs det statistik över kvinnors respektive mäns biverkningar? Hur ser den i sånt fall ut?

Barbro Westerholm säger: Ja, det förs statistik. Den bygger på läkarnas rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket. Inrapporteringen är dock mycket ofullständig så vi ser bara toppen på isberget.

Bah säger: Skulle problemet kunna lösas genom att utbilda fler kvinnor till läkare?

Barbro Westerholm säger: Det är en svår fråga att besvara. Jag tror att det viktigaste är att man ger en god utbildning till såväl manliga som kvinnliga läkare.

säger: Varför bryr sig inte manliga läkare om att man har hjärtfel förrän de kommer en kvinnlig som tar tag i det, har själv upplevt detta.

Barbro Westerholm säger: Det här är någonting som vi skulle vilja forska mer om. Vi vet inte varför kvinnliga och manliga läkare ser olika på en och samma situation.

katrin säger: Läste i aftonbladet att en orsak till att kvinnor drabbas av fler biverkningar är att de får billigare och därmed sämre mediciner. Det är ju horribelt - finns det inga regler för vilka mediciner som SKA skrivas ut vid vissa problem? Oavsett vilken kön patienten har.

Barbro Westerholm säger: Det här är en komplicerad fråga. Äldre läkemedel behöver inte vara sämre än nya läkemedel. Det vi sett är dock att kvinnor inom vissa läkemedelsgrupper fått billigare preparat när det funnits nyare och effektivare att tillgå. Här vet vi inte varför läkarna gjort olika val när det gäller behandling av kvinnor respektive män. Vi måste undersöka varför det är så.

camilla säger: Jag kan själv känna mig lite "i underläge" när jag besöker läkare, och vågar inte ifrågasätta det som de säger. Har du några tips för hur man får mer "skinn på näsan"? vad har jag för rättigheter att tex begära att få träffa en annan läkare?

Barbro Westerholm säger: Du har rätt att träffa en annan läkare enligt den lagstiftning vi har i Sverige. Men det är alltid bra inför ett läkarbesök att skriva ner vilka frågor man vill ha svar på och inte ge sig förrän man fått svar på frågorna. Exempel på frågor att ställa: varför får jag medicinen? Kan jag behandlas utan medicinering? Hur länge ska jag ta läkemedlen? Kan jag äta dem tillsammans med andra läkemedel som jag redan använder? Vilka biverkningar kan uppträda?

pelle säger: Kvinnor lever ju längre? Hur förklarar ni det, om det är så att dom får fel läkemedel och fel vård jämt?

Barbro Westerholm säger: Det finns inga bra förklaringar varför kvinnor oftare har hälsoproblem, oftare söker hälso- och sjukvård - och samtidigt lever längre än männen. Här behövs mer forskning för att besvara din fråga.

Moderator säger: Tack alla som var med och chattade! En sammanfattning kommer att läggas ut inom kort på aftonbladet.se.

Barbro Westerholm säger: Det var intressanta och viktiga frågor som ni ställde. Tyvärr går inte alla att besvara på grund av att vi saknar forskning.

ARTIKELN HANDLAR OM