Ministern lovar jämställd vård

"Det är en allvarlig varningssignal"

Foto: LOTTE FERNVALL
OACCEPTABELT Aftonbladets reportrar Fatima Johansson och Malin Nord lämnar över de första 50 000 namnen på protestlistan över den ojämlika vården till vårdminister Ylva Johansson. "Det är helt oacceptabelt att det finns könsskillnader i vården", säger Ylva Johansson.
RELATIONER

Vårdminister Ylva Johansson lovar att ta itu med den orättvisa vården.

Efter Aftonbladets artikelserie ger hon Läkemedelsverket i uppdrag att utreda om läkemedel ska kvinnomärkas.

Pappersbunten är tung. Ylva Johansson tittar på den och säger:

- Det här är en jätteviktig fråga. Det är roligt att så många är engagerade.

De kräver att du ska göra något åt de här problemen. Vad tänker du göra?

- Jag och utbildningsministern kommer att bjuda in Socialstyrelsen, Högskoleverket och Läkarsällskapet till en diskussion om hur man kan få in genusperspektiv i läkarutbildningar. Hur man kan lära sig bemöta människor utifrån kön, ge rätt information och ställa rätt frågor.

Kvinnomärkt medicin

- Vi ska också titta på hur uppföljningen av vården kan göras mer könsspecifik.

I Aftonbladet har experter krävt att läkemedlen ska kvinnomärkas. Vad tycker du om det?

- Vi kommer att ge Läkemedelsverket i uppdrag att titta på detta.

Ylva Johansson säger att hon förstår frustrationen hos forskare, läkare och patienter som sett orättvisorna i vården i tiotals år, men inte blivit tagna på allvar.

- Det har tagit tid, det tycker jag också. Ta bara forskningen som exempel. Det är upprörande att man tidigare bara forskade på medelålders män och applicerade det på hela befolkningen.

Har det gjorts tillräckligt tidigare?

- Nej, det tycker jag inte.

- Samtidigt är det viktigt att tala om att det har blivit bättre. Se till exempel på kliniska prövningar, där ser det hyggligt ut könsmässigt. Där har debatten spelat roll.

Men det finns mycket kvar att göra. En undersökning visar att kvinnorna prioriteras lägre av SOS och får vänta längre tid på ambulans.

- Det är en allvarlig varningssignal. Får man sådana resultat måste man gå vidare och se vad som ligger bakom. Det är viktigt med undersökningar och statistik, det är först då skillnaderna syns.

Ökade resurser

Ett stort problem är att det saknas pengar till forskning i de här frågorna. Vad kan du göra åt det?

- Det kommer en forskningsproposition i november med kraftigt ökade resurser till medicin och teknik. Enligt regeringens riktlinjer måste man ha med ett genusperspektiv när man ansöker om medel till forskningsprojekt.

När kan kvinnorna känna sig lika trygga som männen i vården?

- Kvinnor kan känna sig trygga i vården i dag, men jag kan inte säga att vi 2005 har en sjukvård som saknar könsskillnader.

- Vi lever i ett manssamhälle och det märks i hela samhället. Det ska man inte tro att vi löser med ett pennstreck här på Socialdepartementet. Men vi ska göra vad vi kan för att det ska bli så jämlikt som möjligt.

I fem dagar har Aftonbladet granskat den orättvisa vården. I Sverige 2004 tvingas kvinnor vänta längre på operation än män. Kvinnors diagnoser missas och de ordineras billigare och mer omodern medicin. Artikelserien har väckt stor uppmärksamhet - 79 055 har hittills krävt en rättvis vård. I går lämnade Aftonbladet protestlistorna till den ytterst ansvariga, vårdminister Ylva Johansson.

Fatima Johansson, Malin Nord