Förortspar lyckligare än citysinglar

- men viktigast av allt är hälsan

RELATIONER

Vill du bli lycklig?

Bli sambo, flytta till förorten, se till att ha en skaplig ekonomi - och håll dig frisk.

Ny, norsk forskning visar att detta är de faktorer som ger högst livskvalitet.

Foto: TV3/TV4
Kanske verkar Carrie Bradshaw i Sex and the City ha ett bättre liv än Mimmi och Reine i Tre kronor - men så är det bara i tv-serierna. I verkligheten mår par i förorten bättre än singlarna i city.

Att leva som singel i storstan kan te sig glamoröst på tv och i böcker, men i verkligheten är det inget att sträva efter.

- Att bo ensam i en storstad ger inte ett gott liv. Många kanske tror att det är härligt att bo mitt i stan, och tråkigt att bo i förorterna. Men det har vi inte funnit något stöd för, säger Victoria Cramer till norska Dagbladet. Hon har just disputerat vid universitetet i Oslo med avhandlingen "Mentale lidelser og livskvalitet" (ung. "Mental sjukdom och livskvalitet").

Lugn och ro i förorten

Det Cramer har undersökt är sambandet mellan befolkningstäthet och livskvalitet. Studien bygger på intervjuer av 2065 oslobor mellan 18 och 65 år, och undersökningen påbörjades redan 1994. Deltagarna har fått svara på frågor om självförverkligande, förhållande till familj och vänner, grannsämja, socialt nätverk, negativa händelser i livet och deras subjektiva uppfattning om sitt välbefinnande.

Resultatet visar att de som bor centralt i Oslo oftare drabbas av negativa händelser i livet, har större problem med dålig grannsämja, dåliga förhållanden till familj och vänner och dessutom i högre grad själva upplever sig må dåligt.

- Människor som bor lite mer i utkanten av stan har en helt annan ro i sina liv, säger Cramer.

Äktenskapet inte viktigt

Studien visar också att en partner betyder mycket för livskvaliteten. Sambo eller gift spelar ingen roll, så länge man bor med någon.

- Det viktiga är att man inte bor ensam. Men vi kunde inte se att folk blir lyckligare om de gifter sig. Det var oväntat att äktenskapet, med vad det ändå ger i form av trygghet, betyder så lite.

Många kanske tror att en högre utbildning leder till ett bättre liv. Men enligt den norska avhandlingen är så bara fallet om utbildningen i sin tur ger ett jobb med bra lön. "Även för akademiker är pengar viktiga", kommenterar Victoria Cramer.

Pengar och det materiella kommer dock långt efter personliga relationer när det gäller livskvalitet. Bland de intervjuade fanns till exempel lottovinnare, men det visade sig att en stor vinst inte hade någon långvarig effekt på livskvaliteten. Ett år efter vinsten var livet ungefär detsamma som det var före.

Hälsan tiger still

Men den allra viktigaste faktorn för ett gott liv är hälsan - eller snarare frånvaro av sjukdom. Dålig hälsa har stor negativ inverkan på den totala livskvaliteten. Den norska undersökningen ger akademiskt stöd till det gamla talessättet "hälsan tiger still".

- God hälsa börjar vi inte fundera på förrän vi blir sjuka. Väldigt få relaterar sitt liv i förhållande till hälsa så länge de är friska.

Anna Andersson