Svenskar vill ha män som chefer

Men kvinnliga cheferna är nöjda med sina jobb

RELATIONER

Kvinnor är sämre chefer - då vi svenskar betygsätter.

Men tre kvinnliga toppchefer ger sig själva nära på toppbetyg.

- På en skala från 1 till 10 är jag 8 - om jag ska vara blygsam, säger Amelia Adamo, förlagschef.

2 500 män och kvinnor fick betygsätta sin närmaste chef i en nordisk undersökning gjord av konsultfirman CFI Group.

Kvinnor tycker att en manlig chef är bäst på att stötta och uppmuntra. Han får också bäst betyg för sin yrkesskicklighet av både kvinnor och män.

Förklaringen?

"Måste bevisa mer"

- En kvinna måste bevisa mer än en man. Att hon är minst lika bra, gärna bättre, säger Fredrik Boström, projektledare för undersökningen.

Andelen kvinnor på chefspositioner i Sverige ökar långsamt. Nu är nästan var tredje chef i Sverige en kvinna enligt siffror från studieförbundet Näringsliv och samhälle. Men i börsbolagens företagsledningar går det långsamt - nio av tio chefer är en man. Där tycker också betydligt fler än i kommun och landsting att män är bättre chefer.

- Eftersom män historiskt dominerat tänker man automatiskt att de lyckas bättre när man rekryterar, men så är det inte. Kompetens har inte med kön att göra, säger Anitra Steen, vd för Systembolaget.

Hon tror att kvinnor kan ha lättare att acceptera en manlig chef.

"Vi ska inte sticka ut"

- Det finns en tendens att inte vilja eller våga släppa fram andra. Vi kvinnor har fått lära oss att vara på samma nivå och inte sticka ut, säger hon.

Svenska kvinnor är dock ensamma i Norden om att få sämre betyg än män.

I Norge tycker både män och kvinnor att kvinnor är bättre chefer. Så även i Danmark. I Finland bedöms män och kvinnor som lika bra.

- En förklaring kan vara att norrmän är mer skeptiska till auktoriteter än svenskar. Det ger kvinnliga ledare en fördel eftersom dom inte markerar sin maktposition i lika hög grad som män, säger Åse Kleveland, vd för Svenska Filminstitutet.

Amelia Adamo, förlagschef:

Foto: Börje Thuresson

Anitra Steen, vd Systembolaget:

Foto: Björn Elgstrand

Åse Kleveland, vd Svenska Filminstitutet:

Foto: Björn Lindahl

Så blir du en bra chef - 5 tips

Malin Nord