Så kan hennes lön klättra

Kvinnor tjänar fortfarande sämre än män förlorar en kvarts miljon under livet

RELATIONER

Säljare, universitetslärare och expressbud är dåliga yrkesval för kvinnor som vill tjäna lika mycket som män i branschen.

- Under ett yrkesliv förlorar en kvinna i ett låglöneyrke en kvarts miljon, säger LO-ekonomen Anna Thoursie.

Foto: HASSE ERIKSSON
ACCEPTERAR INTE "BYXTILLÄGGET" Helen Isaksson, 41, jobbar som nätreparatör i Dalarna. Inom hennes yrke tjänar kvinnorna i genomsnitt 86 procent av männens löner. Som fackligt aktiv har Helen kämpat för att kvinnor inte ska glömmas bort när de är föräldralediga.

Trots lagstiftning och jämställdhetsplaner har svenska kvinnor i genomsnitt 8-10 procent lägre lön än svenska män.

Siffror från Statistiska centralbyrån visar att löneglappet varit lika stort sedan 1996.

Störst är skillnaden bland högre chefer och säljare/mäklare.

Svårare att bli chef

När olikheter i utbildning, ålder, arbetstid och samhällssektor är borträknade tjänar kvinnorna 79 respektive 83 procent av männens inkomst, visar siffror från Statistiska centralbyrån.

Men på "värstinglistan" finns också mindre karriärinriktade yrken som expressbud, socialförsäkrings- tjänsteman, teletekniker och tandläkare.

Bakom lönediskrimineringen finns flera orsaker:

Kvinnor har svårare att nå chefsposition.

Kvinnor har huvudansvaret för barn och hem. Männen tar bara ut 17 procent av föräldraledigheten.

Undersökningar visar att kvinnor måste argumentera hårdare för sin sak när de kräver höjd lön. Samtidigt som de ofta kommer med ett lägre utgångsbud än männen.

Lönenivån minskar

Kvinnoyrken har lägre genomsnittlig lön. Lönenivån minskar med cirka 4 procentenheter så fort andelen kvinnor stiger med en tiondel i ett yrke.

Anna Thoursie, ekonom på LO, säger att lönediskrimineringen bland arbetare framför allt finns mellan olika yrkesgrupper. Jobb inom vården betalar sig sämre än industriyrken med motsvarande utbildningslängd och ansvar.

- Några procent lägre månadslön låter inte så mycket, men under ett helt yrkesliv förlorar en kvinna i ett låglöneyrke en kvarts miljon.

Så mycket förlorar HON med 3% lägre månadslönunder ett yrkesliv

Genomsnittlig månadslön efter klass och kön

Värstingligan – med högst ”byxtillägg”

(Mäns och kvinnors medellön efter att skillnader i arbetstid, ålder och utbildning räknats bort.)

Läs mer

Ny lagstiftning, jämställdhetsplaner och en enorm uppmärksamhet i medierna. Men kvinnor tjänar fortfarande sämre än män på samma jobb - i nio år har skillnaden varit lika stor. Aftonbladet har hela värstinglistan, yrkena där "byxtillägget" är störst. - Kvinnor måste lära sig att löneförhandla, säger experten Ann Falkinger - och ger sina bästa tips för att krama fler kronor ur chefen.

Katarina Sternudd