Kvinnoförbunden går ihop mot Fi

”Vi ska lägga upp gemensamma strategier”

RELATIONER

Snart kommer de etablerade partiernas kvinnoförbund med sitt svar på Feministiskt initiativ. Kvinnoförbunden i de sju riksdagspartierna bildar ett tvärpolitiskt samarbetsorgan under namnet Q-sam.

Samarbete har även tidigare förekommit mellan partiernas kvinnoförbund. Julen 2003 gick kvinnoförbunden tillsammans med andra kvinnonätverk ut med en gemensam debattartikel riktad mot klädkedjan H&M. Budskapet var att de hade tröttnat på alla ”högklackade anorektiker” i de årliga annonserna för underkläder.

Men nu ska ett samarbete kvinnoförbunden emellan formaliseras. Även den partipolitiskt obundna paraplyorganisationen Sveriges kvinnolobby ska delta i Q-sam, rapporterar Sydsvenskan.

– Vi ska lägga upp gemensamma strategier och lyfta fram gemensamma frågor. Q-sam är också ett sätt att söka stöd hos varandra, säger Gröna kvinnors språkrör Ewa Larsson.

Drar åt samma håll – i några frågor

Lena Wängnerud, docent i statsvetenskap på Göteborgs universitet, pekar på frågor där kvinnoförbunden från höger till vänster är engagerade och drar åt samma håll: mäns våld mot kvinnor, oskäliga löneskillnader mellan könen och trafficking.

– Men så fort du kommer in på bredare frågor om hur man till exempel ska klara att kombinera yrkesliv och familjeliv så kommer de ideologiska frågorna fram. Politiker från olika partier kan enas om att lyfta fram frågan. Men de kommer aldrig att komma överens om hur den ska lösas, säger Wängnerud till tidningen.

TT