Offer och våldtäktsman känner varandra

BRÅ: en av tre våldtäkter begås av nuvarande eller fd make, sambo eller pojkvän

RELATIONER

Åtta av tio våldtäkter begås av en gärningsman som är bekant med offret.

Ofta finns alkohol med i bilden, visar en kartläggning som Brottsförebyggandet rådet (Brå) har gjort.

Att de flesta våldtäkter inte begås av en okänd gärningsman som lurar bakom busken är förvisso inte okänt. Nu har Brå för första gången sedan 1970-talet siffror på hur det verkligen ser ut. Brå har kartlagt samtliga anmälda fullbordade våldtäkter åren 1995 och 2000. Sammanlagt rör det sig om 2370 anmälda våldtäkter.

I nästan vart tredje fall är gärningsmannen offrets nuvarande eller före detta make, sambo eller pojkvän. När dessa våldtäkter polisanmäls innehåller anmälan ofta också andra brott, som misshandel och hot.

– Det är ingen isolerad händelse, ofta har de våldtagits tidigare av samma gärningsman. Det är kvinnor som lever i en väldigt besvärlig situation och som återkommande råkar ut för brott av en gärningsman som är eller har varit närstående, säger Erik Grevholm, enhetschef på Brå.

Träffats på krogen

Det näst vanligaste mönstret, 27 procent, är att gärningsmannen och offret är ytligt bekanta, till exempel att de träffats samma kväll. Våldtäkter där offret och gärningsmannen träffats på krogen utgör cirka 14 procent av de anmälda våldtäkterna.

Kartläggningen visar att genomsnittsåldern på offren är låg. Tre av tio anmälda våldtäkter rör barn under 18 år.

– Det är mycket alkohol inblandat, en rätt stor del av offren har druckit alkohol. Bland dem under 15 år hade 41 procent druckit alkohol. Där är offren vanligtvis 13–14 år.

En fjärdedel av våldtäkterna mot barn under 15 år begås av en släkting, oftast pappan, styvpappan eller en bror. Genomsnittsåldern är 9 år och 13 procent av offren är pojkar. Inte sällan har barnen våldtagits flera gånger under en längre tid, och det har dröjt mer än ett år innan våldtäkten anmälts.

Fler våldtäkter?

Mellan åren 1995 och 2000 ökade de anmälda våldtäkterna med 25 procent. En del av ökningen kan förklaras med att fler anmäler våldtäkter sedan lagen ändrades 1998. Men det förklarar inte hela uppgången, och Brå utesluter inte att det skett en faktisk ökning av våldtäkterna. En ökad anmälningsbenägenhet skulle ha medfört att fler anmäler våldtäkter i nära relationer. Men så är det inte.

– Oavsett vilken dimension man tittar på ser vi samma mönster och det pekar på att det inte handlar om en ökad anmälningsbenägenhet utan en faktisk ökning av brottsligheten, säger Erik Grevholm.

Våldtäkterna har fortsatt att öka efter 2000, särskilt våldtäkterna mot barn under 15 år. Förra året avstannade dock ökningen.

Fakta våldtäkter

Christina Lucas/TT