Klimakteriet kommer allt senare

Välfärden har skjutit upp klimakteriet med två år

RELATIONER

En svensk, världsunik studie visar att kvinnor födda 1930 kom in i klimakteriet två år senare än kvinnor födda 1908.

Orsaken är sannolikt den ökade välfärden.

Klimakterieåldern steg med nästan två år för kvinnor födda 1930 jämfört med kvinnor födda 1908, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Som sannolik förklaring anges ökad välfärd med bättre mat, generösare sjukvård och högre levnadsstandard.

Göteborgsstudien omfattar 1400 kvinnor och är den enda i sitt slag i världen, uppger Kerstin Rödström, allmänläkare och forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Rökningen påskyndar

Faktorer som antal födda barn, vikt och ålder när puberteten inträffar påverkar inte trenden. Däremot gör rökning att klimakteriet påskyndas med ett och ett halvt år jämfört med icke-rökare. Även hos rökare ses dock samma mönster med stigande ålder för klimakteriet som hos icke-rökare.

Samma forskargrupp gör nu en ny kvinnoundersökning bland 38-åringar och 50-åringar. Men forskarna väntar sig inte ytterligare stigande klimakterieålder.

Orsaken är att kvinnor i dag har högre grad av ohälsa, bland annat på grund av stress. Att många kvinnor använder östrogen och p-piller gör det också svårare att fastställa klimakterieåldern.

TT