Poliser: Vi kan för lite om våld mot kvinnor

Efterlyser mer utbildning i ny undersökning

RELATIONER

Många poliser anser att de kan för lite om sexualbrott och våld mot kvinnor. En majoritet av de tillfrågade, cirka 60 procent, i en undersökning tycker att de har för dålig utbildning i ämnet.

I undersökningen, som har gjorts av Polisförbundet, tillfrågades 700 poliser runt om i landet, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion. Frågorna rörde polisens arbete mot kvinnovåld, misshandel, trakasserier, våldtäkter och andra sexualbrott.

För lite resurser

En majoritet tycker att polisen prioriterar våldet mot kvinnor. Men samtidigt hävdar de flesta att resurserna är otillräckliga. I många fall griper inte polisen in förrän det är för sent, då misshandeln har övergått till livshotande våld. Många skulle vilja öka sina kunskaper på området, och anser att vidareutbildning vore bra.

– Många poliser gör att mycket gott arbete, men jag önskar att de fick lov att bli så professionella som de vill vara inom sina olika arbetsområden, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

– Det är alltid så att utbildning prioriteras ner. Sedan mitten av 80-talet har vi inte haft någon central sammanhållen vidareutbildning.

TT