Åklagare vill se fler åtal för kvinnomisshandel

– två av tre fall läggs ned

RELATIONER

För många anmälningar av kvinnomisshandel utreds dåligt, och läggs ned. Och polisen måste bli bättre på att driva fall även om kvinnan tar tillbaka sin anmälan.

Det säger överåklagare Birgit Thunved till Dagens Nyheter.

I dag avskrivs ungefär två av tre anmälningar om kvinnomisshandel. Polisen är betydligt bättre på att utreda gatuvåld, som främst drabbar män.

Nu vill Birgit Thunved, som leder åklagarmyndighetens nationella utvecklingscentrum för vålds- och sexualbrott, att fler fall av kvinnomisshandel utreds och leder till rättegång.

– Det är naturligtvis svårare att utreda relationsbrott, som ofta förövas i avskildhet i ett hem utan vittnen. Men min ambition är att fler fall av kvinnomisshandel prövas i domstol, säger hon till DN.

”Kvinnan äger inte frågan”

Ett vanligt problem vid den här typen av brott är att kvinnan själv tar tillbaka anmälan. Men Thunved påpekar att det inte är kvinnans sak att avgöra om en misshandel ska gå till rättegång eller inte, eftersom det numera faller under allmänt åtal.

– Kvinnan äger inte frågan huruvida övergreppet ska utredas och lagföras. Även när hon inte vill medverka kan det vara möjligt att styrka brott om förundersökningen bedrivs aktivt, inte minst i ett inledande skede, säger hon till DN.

Sådant som kan styrka brott är till exempel läkarintyg, brottsplatsundersökningar eller beslag som visar att våld har förekommit.

Advokat åt kvinnan

En annan sak som Birgit Thunved är kritisk till är att kvinnor som har anmält misshandel eller våldtäkt inte alltid får en advokat, ett så kallat målsägandebiträde, som kan stötta henne genom den juridiska processen. Den anmälde mannen har sin advokat och åklagaren ska vara objektiv och se till både anmälarens och den anmäldes intressen.

– Kvinnan behöver helhjärtat stöd från någon som utgår från hennes upplevelse och som kan ägna sig enbart åt det.

Anna Andersson