Först allt annat – sedan föda barn

Därför föder svenskorna barn allt senare

RELATIONER

Den svenska förstföderskan är rekordgammal – i genomsnitt 29 år.

Jakten på ett bra jobb, inre mognad och den Rätte får svenska tjejer att skjuta på barnafödandet.

– Dagens unga ställer höga krav på sig själva som föräldrar, säger professor Eva Bernhardt.

Många väntar på grund av osäkerhet.

– De vet inte vad det det kommer att innebära att bli familj och då väntar de lite till, säger Disa Bergnéhr, som forskar om ungas inställning till barnafödande.

Unga kvinnor har mycket att hinna med före familjebildningen.

Träffa Mr Right. Viktigast och det som tar längst tid. Generationen som vuxit upp med skilda föräldrar vill vara säker på att förhållandet är rätt innan ett nytt liv kommer till världen.

I en undersökning på aftonbladet.se svarar var tredje att skälet till att hon väntar med barn är att hon vill träffa rätt pappa först.

Etablera sig på arbetsmarknaden. Efter år av utbildning vill de ha ett ordentligt jobb innan de försvinner på föräldraledighet.

Hård press

Gunvor Ekman Ordeberg, professor på Kvinnokliniken på Karolinska institutet, är kritisk till hur föräldraskap värderas i dagens samhälle.

– Det finns en otrolig press på unga kvinnor idag att hinna med både karriär och ett stort socialt liv. Samtidigt signalerar samhället att barn, det är något man kan vänta med.

Bli mogen. Leka av sig, resa och festa färdigt.

Många unga väntar för att de tror att det är bäst för barnet. De tror inte att de duger som föräldrar – ännu.

– Unga vill vara emotionellt mogna redan innan de får barn. Det är ett tänkande som inte fanns för ett par generationer sedan, säger Eva Bernhardt, professor i demografi.

Större risker

I Aftonbladets undersökning är varannan orolig att vara för gammal för att få barn.

Mammas höga ålder leder till att både hon och barnet i magen utsätts för större risker.

För mamma: diabetes, havandeskapsförgiftning och högt blodtryck.

För barnet: undervikt, missbildningar, för tidigt född, missfall eller spädbarnsdöd.

– Jag önskar att de blivande föräldrarna kände till de här riskerna så att de kunde väga in riskökningen i beslutet om när de vill ha barn, säger läkaren Bo Jacobsson vid Sahlgrenska akademin.

Fakta genomsnittsålder

Så gamla var svenskorna i genomsnitt när de födde sitt första barn.

Fakta förstagångsföderskor

Så många och så gamla är förstföderskorna.

Emmy Sundqvist

ARTIKELN HANDLAR OM