Är du en stressad mamma i karriären?

- då kan du lida av ett nytt sjukdoms- tillstånd

RELATIONER

Att kombinera mammarollen med en yrkeskarriär - och samtidigt hålla ordning på hemmet - kan vara farligt för kvinnors hälsa.

Experter kallar det nya sjukdomstillståndet ”Stressad Kvinna-syndromet”.

Foto: Jessica Gow
Jobb, barn, hem och socialt liv. Många kvinnor kombinerar en mängd olika roller.

Sjukdomstillståndet orsakas av kronisk stress - ett resultat av kraven som ställs på kvinnan från olika håll: Att försöka hålla jobb, familjeliv, barnuppfostran och omsorgen om äldre släktingar i luften - samtidigt.

Beteckningen ”Stressad Kvinna-syndromet” myntades först av den amerikanske forskaren Brent Bost, skriver Daily Mail. Enligt Bost drabbar tillståndet främst kvinnor mellan 25 och 55 års ålder, som försöker göra för många saker på samma gång.

Dra ner på takten

Symptomen på syndromet är är bland annat trötthet, viktuppgång, sömnproblem, skuldkänslor och avsaknad av motivation.

Brent Bost anser att stress leder till en obalans av halten av serotonin, en signalsubstans i hjärnan. Det i sin tur orsakar trötthet och ökad aptit hos kvinnan, vilket leder till att de andra symptomen löses ut.

Det enda sättet att ”bota” syndromet är att dra ner på takten i sitt liv och organisera bättre, skriver Daily Mail.

Enligt en brittisk undersökning förra året där 10 000 kvinnor deltog, hade 75 procent flera av symptomen på Stressad Kvinna-syndromet. Syndromet kan vara ett varningstecken på en mer allvarlig depression eller sjukdom.

Mia Carron