Orback kräver fler kvinnor i styrelserna

Jämställdhetsministern föreslår kvotering

RELATIONER

Regeringen kommer att föreslå att kvinnor kvoteras in i företags styrelser.

– Det verkar bara vara lagstiftning som biter, säger jämställdhetsminister Jens Orback.

För tre år sen satte dåvarande jämställdhetsminister Margareta Winberg upp ett mål för antalet kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser – vid utgången av 2004 skulle de vara 25 procent. Målet uppnåddes inte; antalet kvinnor uppgår bara till 15 procent.

Detta får Winbergs efterträdare, Jens Orback, att kräva lagstiftning. Han tillsätter nu en utredning som ska komma med ett förslag på hur en sådan lag kan se ut.

– Margareta Winberg hade en dialog med representanter för näringslivet, men de verkar inte vilja ta den stafettpinne hon gav dem. Lagstiftning kan vara det enda som biter, säger Orback till aftonbladet.se.

”Det handlar om vilja”

När en sådan lag skulle kunna träda i kraft kan ministern i dag inte svara på.

– Det är en komplicerad fråga, och vi har inte skrivit klart direktiven för utredningen än. Men utredningen bör ta åtminstone ett år, vad jag kan bedöma idag.

När det gäller styrelser för statligt ägda bolag så var målsättningen att de vid 2004 års slut skulle bestå av 40 procent kvinnor. Det målet är uppfyllt.

– Jag tycker att det visar att det går. Jag tror inte på dem som säger att det inte går att hitta kvinnor till styrelseuppdrag - det handlar om vilja.

Anna Andersson