Var fjärde graviditet slutar i abort

Men antalet aborter minskar

RELATIONER

Var fjärde graviditet i Sverige slutar med abort.

I fjol utfördes 34454 aborter i Sverige samtidigt som 101018 barn föddes, enligt ny statistik från Socialstyrelsen.

Siffran motsvarar 25,4 aborter per 100 kända graviditeter.

– Det är en hög siffra kan man tycka. I princip har det sett ut så sedan början av 1970-talet, säger Birgitta Ollars som arbetar med abortstatistik på Socialstyrelsen till TT.

– Vi har ingen bra förklaring till varför. Det är mycket som spelar in – både sociala och religiösa faktorer.

Sverige har de högsta abortsiffrorna i Norden. Finland har de lägsta, där gjordes 15,9 aborter på 100 kända graviditeter i fjol.

Hur det ser ut i resten av världen är svårt att överblicka eftersom lagstiftningarna är så olika. I vissa länder är abort helt förbjudet, i andra är det tillåtet enbart av medicinska skäl.

Antalet aborter minskar

Det totala antalet aborter per år i Sverige har i princip legat mellan 30000 och 35000 i trettio år. I fjol utfördes 34473 aborter, 19 färre än 2003 – som i sin tur såg en ökning med 1108 aborter från 2002.

Tonårsaborterna har minskat med 4,5 procent sedan 2002.

– Tonårsaborterna minskade för andra året i rad, det är positivt, säger Emma Nilsson, utredare på Socialstyrelsen.

Totalt genomfördes i fjol 6681 aborter på kvinnor som var 19 år eller yngre. Det motsvarar 24,4 aborter per 1000 kvinnor i samma ålder. Motsvarande siffra 1975 – då den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft – var 30 tonårsaborter per 1000 kvinnor. Den lägsta noteringen är från 1995 då 17 tonårsaborter genomfördes per 1000 kvinnor.

Det finns dock stora regionala skillnader vad det gäller tonårsaborterna. I Kronoberg, på Gotland och i Västerbotten ökade aborterna bland tonåringar. Flest tonårsaborter utfördes på Gotland och i Malmö- och Göteborgsregionerna – 38,9 respektive 31,6 och 31,1 per 1000 kvinnor.

Fler använder abortpiller

En annan tendens som kan utläsas ur Socialstyrelsens rapport är att de medicinska aborterna – det vill säga användandet av abortpiller – ökar.

– Vi har registrerat användandet av abortpiller sedan början av 1990-talet och nu står det för första gången för drygt hälften av de tidiga aborterna, säger Emma Nilsson.

90 procent av aborterna utförs före utgången av den tolfte graviditetsveckan. Drygt en halv procent av aborterna görs efter den artonde graviditetsveckan, något som kräver särskilt tillstånd från Socialstyrelsens Rättsliga råd.

Christina Magnergård Bjers/TT