Hon är mer sjuk än han

Kvinnan har ofta ett fysiskt hårdare jobb

RELATIONER

Kvinnors sjukfrånvaro är 60 procent högre än männens.

Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

Under årets första kvartal var 4,6 procent av de anställda sjukfrånvarande. Sjukfrånvaron minskade med 0,1 procentenheter jämfört med samma period förra året.

Och trenden är tydlig.

– Sedan 2003 har sjukfrånvaron minskat med tio procent, så det är ett steg i rätt riktning, säger Fredrik Rahm på Statistiska Centralbyrån (SCB).

Men undersökningen visar inte bara goda siffror. Enligt SCB:s rapport var kvinnornas sjukfrånvaro i genomsnitt 60 procent högre än männens inom alla sektorer på arbetsmarknaden.

– Det kan naturligtvis ligga flera faktorer bakom den stora skillnaden, men en teori är att kvinnor dubbelarbetar i högre grad än män - de tar mer ansvar i hemmet helt enkelt, säger Fredrik Rahm.

”Det fysiska arbetet spelar in”

Den största skillnaden mellan könen finns inom kommun och landsting. Enligt Fredrik Rahm kan det hänga ihop med vilken typ av yrken som män respektive kvinnor är överrepresenterade i.

– Män har oftare skrivbordsjobb, medan kvinnor ofta jobbar inom vårdande yrken. Och det är klart att det fysiska arbetet spelar in, det är skillnad mellan att vända på papper och att vända på människor.

Personalen friskare på små arbetsplatser

SCB:s undersökning visar även att sjukfrånvaron är dubbelt så hög på arbetsplatser med fler än 100 anställda, jämfört med mindre arbetsplatser med färre än 20 anställda.

– De anställda är ofta mer synliggjorda och behövda på små arbetsställen. Dessutom märks det mycket mer om man är frånvarande från en liten arbetsplats än en stor, vilket kan leda till att personalen inte vill sjukskriva sig, säger Fredrik Rahm.

Sara Ångström