Kd vill stoppa stödet till Roks

Anser att regeringen gjort Roks till ”språkrör för Sveriges kvinnor”

RELATIONER

Kristdemokraterna vill stoppa det ekonomiska stödet till Riksorganisationen för kvinnojourer (Roks).

Partiets vice ordförande Maria Larsson är kritisk till att regeringen låtit Roks bli ett ”språkrör för Sveriges kvinnor”.

I en interpellation till jämställdhetsminister Jens Orback hänvisar Maria Larsson (kd) till SVT:s dokumentärer om radikalfeminismen inom Roks.

Det är genom regeringens och förra jämställdhetsministern Margareta Winbergs (s) försorg som Roks ledning fått en unik position i det nationella rådet för kvinnofrid, hävdar Maria Larsson.

”Trots att Roks inte är den enda organisationen för kvinnojourer i Sverige och trots att många lokala kvinnojourer inte stödjer Roks politiska uppfattning, har regeringen gett Roks och dess ledning en position av språkrör för Sveriges kvinnor”, skriver Maria Larsson.

Lokala kvinnojourer

Hon anser att de statliga bidragen inte bör gå till Roks utan till kommunerna, så att de i sin tur kan stödja de lokala kvinnojourerna.

Roks negativa inställning till vård av män som slår kvinnor har tagits över av regeringen, enligt Maria Larsson. Detta har fått negativa effekter för kvinnor, hävdar hon.

”Den brist på agerande från regeringens sida som har blivit resultatet av det nära samarbetet med Roks leder alltså till att många kvinnor i dag utsätts för våld som hade kunnat undvikas om regeringen haft en mer nyanserad bild av verkligheten”, skriver Maria Larsson.

Oacceptabelt

Hon vill därför veta om jämställdhetsministern är beredd att avbryta det ekonomiska stödet till Roks. Hon vill också veta vad Jens Orback tänker göra med regeringens expert på kvinnohandel och prostitution Gunilla Ekberg, som i ett av programmen hotade den kritiska reportern med att hon inte skulle räkna med någon hjälp från kvinnojourerna i det fall hon skulle misshandlas av en man, eftersom ”det blir så när man sviker”.

”Gunilla Ekbergs agerande passerar gränsen för vad som är acceptabelt för en statlig tjänsteman i en demokrati”, skriver Maria Larsson.

Owe Nilsson/TT