Kvinnor offrar hälsan för sina barn

”Kvinnan är sin egen värsta fiende när det gäller hennes hälsa”

RELATIONER

Kvinnor sätter andras hälsa före sin egen.

Det visar en ny undersökning gjord av den brittiska hjärtfonden.

– Kvinnor kan vara sin egen värsta fiende när det gäller deras egen hälsa, kommenterar Belinda Linden, taleskvinna för brittiska hjärtfonden.

Två av tre av de 1154 tillfrågade kvinnorna uppgav att de oroar sig mer för hur familjemedlemmar och vänner mår, än den egna hälsan. En av fem kvinnor svarade att de inte oroar sig alls för den egna hälsan.

Psykologer som har kommenterat resultatet säger att det sannolikt har att göra med evolution – det är viktigare för kvinnorna att deras avkomma lever vidare, än att de själva gör det.

– Det är väldigt tydligt att mammor satsar på sina barn, ofta på bekostnad av sig själva, säger dr Rick O'Gorman vid universitetet i Essex till BBC News.

O'Gorman säger också att han tror att äldre kvinnor, som inte längre är i barnafödande ålder, antagligen är de som är mest angelägna om sina närståendes hälsa. Han menar att när de inte längre kan föra sina egna gener vidare, så fokuserar de helt på de avkomma – eller andra, yngre närstående – som redan finns.

Vill sprida kunskap

Den brittiska hjärtfonden har låtit göra undersökningen som en inledning till en kampanj, Help a heart week, som börjar på måndag. Ett av kampanjens mål är att sprida mer kunskap om kvinnors hjärtsjukdomar.

Undersökningen visar att de flesta kvinnor tror att män löper en större risk att drabbas av hjärtproblem, trots att i stort sett lika många män som kvinnor varje år dör av detta i Storbritannien.

– Det är ett sorgligt faktum att tusentals kvinnor varje år dör av hjärt- och kärlsjukdomar, och vi vill göra allt för att färre kvinnor, och deras anhöriga, ska behöva drabbas i onödan. Att vara medveten om ditt hjärtas hälsa kan förhindra framtida problem, säger Belinda Linden till BBC News.

Anna Andersson

ARTIKELN HANDLAR OM